Wydział Ekonomii
i Finansów

Studia Podyplomowe
STUDIA PODYPLOMOWE ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI UNII EUROPEJSKIEJ

 

PLAN ZAJĘĆ W SEMESTRZE LETNIM

6 zjazd 10-11.06.2017

sobota
9.45- 11.15 Wniosek, wdrażanie, rozliczenia: Polska Wschodnia (2014-2020)
sala 206
11.30-13.00 Wniosek, wdrażanie, rozliczenia: Polska Wschodnia (2014-2020) sala 206
13.15-14.45 Wniosek, wdrażanie, rozliczenia: Polska Wschodnia (2014-2020) sala 206
15.00-16.30 Wniosek, wdrażanie, rozliczenia: Polska Wschodnia (2014-2020) sala 206
niedziela
8.30- 10.00 Wniosek, wdrażanie, rozliczenia: Polska Wschodnia (2014-2020)- zal. sala 206
10.15-11.45 Monitoring i sprawozdawczość
sala 206
12.00-13.30 Monitoring i sprawozdawczość sala 206
13.45-15.15 Monitoring i sprawozdawczość - zal.
sala 206
15.30-17.00 Wykład okolicznościowy sala 206

 5 zjazd 27-28.05.2017

sobota
8.00- 9.30 Zarządzanie ryzykiem i komunikacją w projekcie
sala 206
9.45-11.15 Zarządzanie ryzykiem i komunikacją w projekcie- zal. sala 206
11.30-13.00 Programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej
sala 206
13.15-14.45 Programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej sala 206
niedziela
8.00- 9.30 Programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej sala 206
9.45-11.15 Programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej zal. sala 206
11.30-13.00 Zasady rozliczania projektów unijnych
sala 206
13.15-14.45 Zasady rozliczania projektów unijnych - zal. sala 206

4 zjazd 13-14.05.2017

sobota
8.00- 9.30 Wykład okolicznościowy sala 206
9.45-11.15 Wykład okolicznościowy - zal. sala 206
11.30-13.00 Metodyka zarządzania projektami
sala 206
13.15-14.45 Metodyka zarządzania  projektami - zal. sala 206

 

niedziela
8.00- 9.30 Zasady rozliczania projektów unijnych
sala 206
9.45 -11.15 Zasady rozliczania projektów unijnych
sala 206
11.30-13.00 Zasady rozliczania projektów unijnych
sala 206

3 zjazd 22-23.04.2017

 

sobota
8.00- 9.30 Ewaluacja i promocja projektu sala 206
9.45-11.15 Pomoc publiczna w projektach sala 206
11.30-13.00 Pomoc publiczna w projektach sala 206
13.15-14.45 Wniosek, wdrażanie, rozliczenia: Program Regionalny Województwa Podlaskiego (2014-2020)- egz. sala 133

 

niedziela
8.00- 9.30 Metodyka zarządzania projektami sala 206
9.45 -11.15 Metodyka zarządzania projektami sala 206
11.30-13.00 Zamówienia publiczne i przetargi (zal.) sala 206
13.15-14.45 Pomoc publiczna w projektach UE - (zal.) sala 206

 

2 zjazd 01-02.04.2017

 

sobota
8.30- 10.00 Kontrola i audyt projektów unijnych sala 206
10.15-11.45 Kontrola i audyt projektów unijnych sala 206
12.00-13.30 Kontrola i audyt projektów unijnych sala 206
13.45-15.15 Kontrola i audyt projektów unijnych - zal. sala 206

 

niedziela
8.30- 10.00 Monitoring i sprawozdawczość sala 206
10.15 -11.45 Monitoring i sprawozdawczość sala 206
12.00-13.30 Monitoring i sprawozdawczość - zal. sala 206
13.45-15.15 Finansowanie rozwoju obszarów wiejskich - wnioski, rozliczenia (2014-2020) - zal. sala 206

 

1 zjazd 18-19.03.2017

 

sobota
8.00- 9.30 Finansowanie rozwoju obszarów wiejskich - wnioski, rozliczenia (2014-2020) sala 206
9.45-11.15 Finansowanie rozwoju obszarów wiejskich - wnioski, rozliczenia (2014-2020) sala 206
11.30-13.00 Metodyka przygotowania projektów sala 206
13.15-14.45 Wniosek, wdrażanie, rozliczenia: Program Regionalny Województwa Podlaskiego (2014-2020) sala 133
15.00-16.30 Wniosek, wdrażanie, rozliczenia: Program Regionalny Województwa Podlaskiego (2014-2020) sala 133

 

niedziela
8.00- 9.30 Ewaluacja i promocja projektu sala 206
9.45 -11.15 Ewaluacja i promocja projektu sala 206
11.30-13.00 Zamówienia publiczne i przetargi sala 206
13.15-14.45 Zamówienia publiczne i przetargi sala 206

 

PLAN ZAJĘĆ W SEMESTRZE ZIMOWYM

 

6 zjazd 04-05.03.2017

 

sobota
8.00- 9.30 Wniosek, wdrażanie, rozliczenia: Program Regionalny Województwa Podlaskiego (2014-2020) sala 206
9.45-11.15 Wniosek, wdrażanie, rozliczenia: Program Regionalny Województwa Podlaskiego (2014-2020) sala 206
11.30-13.00 Metodyka przygotowania projektów sala 206
13.15-14.45 Zarządzanie jakością i zamykanie projektu sala 133
15.00-16.30 Zarządzanie jakością i zamykanie projektu - zal. sala 133

 

niedziela
8.00- 9.30 Finansowanie rozwoju obszarów wiejskich - wnioski, rozliczenia (2014-2020) sala 206
9.45 -11.15 Finansowanie rozwoju obszarów wiejskich - wnioski, rozliczenia (2014-2020) sala 206
11.30-13.00 Zamówienia publiczne i przetargi sala 206
13.15-14.45 Zamówienia publiczne i przetargi sala 206