Wydział Ekonomii
i Finansów

Studia Podyplomowe

System wynagradzania i wartościowanie pracy (2godz.)

STUDIA PODYPLOMOWE ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI

PLAN ZAJĘĆ W SEMESTRZE LETNIM

 

11 zjazd 27-28.06.2020

sobota
8.00 - 9.30 System ocen pracowniczych (2 godz.) sala
09.40 -11.10
System ocen pracowniczych (2 godz.) sala
11.20 -12.50 System ocen pracowniczych (2 godz.) sala
13.00-14.30 System ocen pracowniczych (2 godz.) sala
niedziela
08.00 - 09.30 System ocen pracowniczych (2 godz.) sala
09.40 -11.10 System ocen pracowniczych (2 godz.) sala
11.20 -12.50 System ocen pracowniczych (2 godz.).
 sala
13.00-14.30 System ocen pracowniczych (2 godz.)- egz.
sala

10 zjazd 13-14.06.2020

sobota
8.00 - 9.30 Zarządzanie kompetencjami (2 godz.) sala
09.40 -11.10
Zarządzanie kompetencjami (2 godz.) sala
11.20 -12.50 Zarządzanie kompetencjami (2 godz.)
sala
13.00-14.30 Zarządzanie kompetencjami (2 godz.) - zal. sala
14.40- 16.10 Kultura organizacyjna (3 godz.) - zal. sala
niedziela
08.00 - 10.25 Zarzadzanie karierą i rozwojem pracowników (3 godz.)- zal.
sala
10.35 -13.00 Rynek pracy i programy "Praca-życie" (3 godz.) -zal
sala
13.10 -16.25 Zarządzanie wiedza i style uczenia się (4 godz.) - zal.
 sala

9 zjazd 30-31.05.2020

sobota
8.00 - 9.30 Prawo pracy i zbiorowe stosunki pracy (2 godz.) sala
09.40 -12.05
Prawo pracy i zbiorowe stosunki pracy (3 godz.) sala
12.20 -15.30 Ochrona danych osobowych w procesie kadrowym (4 godz.)
sala
15.40-17.10 Ochrona danych osobowych w procesie kadrowym (2 godz.) sala
niedziela
08.00 - 9.30 Zarzadzanie karierą i rozwojem pracowników (2 godz.) sala
09.40 -12.05 Zarzadzanie karierą i rozwojem pracowników (3 godz.) sala
12.20 -13.50 Rynek pracy i programy "Praca-życie" (2 godz.)  sala
14.00-16.25 Rynek pracy i programy "Praca-życie" (3 godz.) sala

8 zjazd 07-08.03.2020

sobota
8.15 - 9.45 Elementy psychologii i socjologii pracy (2 godz.)
sala 205
10.00 -12.30
Elementy psychologii i socjologii pracy (3 godz.)- zal.
sala 205
12.30 -14.00 Zarządzanie karierą i rozwojem pracowników (2 godz.) sala 205
14.15-15.45 Zarządzanie karierą i rozwojem pracowników (2 godz.) sala 205
niedziela
08.00 - 9.30 Kultura organizacyna (2 godz.) sala 205
09.45 -12.15 Kultura organizacyna (3 godz.)
sala 205
12.30 -14.00 Zarządzanie wiedza i style uczenia się (2 godz.)  sala 205
14.15-15.45 Zarządzanie wiedza i style uczenia się (2 godz.) sala 205

7 zjazd 22-23.02.2020

sobota
8.15 - 9.45 Ochronaa danych osobowych w procesie kadrowym (2 godz.) 
sala 205
10.00 -11.30
Zasady i metody doboru kadr (2godz.) sala 205
11.45 -13.15 Zasady i metody doboru kadr (2godz.)- egz. sala 205
13.30-16.00 Etyk w stosunkach pracy (3godz.) sala 205
niedziela
08.15 - 9.45 Elementy psychologii i socjologii pracy (2 godz.) sala 205
10.00 -12.30 Elementy psychologii i socjologii pracy (3 godz.) sala 205
12.45 -15.15 Etyka w stosunach pracy (3 godz.)- zal.  sala 205

6 zjazd 08-09.02.2020

sobota
8.15 - 10.45 Prawo pracy i zbiorowe stosunki pracy (3 godz.) 
sala 205
11.00 -12.30
System wynagradzania i wartościowanie pracy (2godz.) sala 205
12.45 -14.15 System wynagradzania i wartościowanie pracy (2godz.) sala 205
14.30-16.00 System wynagradzania i wartościowanie pracy (2godz.) sala 205
niedziela
08.00 - 9.30 System wynagradzania i wartościowanie pracy (2godz.) sala 205
9.45 -11.15 System wynagradzania i wartościowanie pracy (2godz.)- egz. sala 205
11.30 -14.00 Elementy psychologii i socjologii pracy (3 godz.)  sala 205
14.15 - 15.45 Elementy psychologii i socjologii pracy (2 godz.) sala 205

5 zjazd 25-26.01.2020

sobota
8.15 - 09.45 Prawo pracy i zbiorowe stosunki pracy (2 godz.)
sala 205
10.00 -12.30
Prawo pracy i zbiorowe stosunki pracy (3 godz.) sala 205
12.45 -14.15 Zasady i metody doboru kadr (2 godz.) sala 205
14.30-16.00 Zasady i metody doboru kadr (2 godz.) sala 205
niedziela
08.00 - 9.30 Zasady i metody doboru kadr (2 godz.) sala 205
9.45 -11.15 Zasady i metody doboru kadr (2 godz.) sala 205
11.30 -13.00 Prawo pracy i zbiorowe stosunki pracy (2 godz.)  sala 205
13.15 - 15.45 Prawo pracy i zbiorowe stosunki pracy (3 godz.) sala 205

4 zjazd 11-12.01.2020

sobota
8.15 - 09.45 Informatyka w zarządzaniu kadrami (2 godz.)
sala 132
10.00 -11.30
Informatyka w zarządzaniu kadrami (2 godz.) - zal.
sala 132
11.45 -13.15 System wynagradzania i wartościowanie pracy (2 godz.)
sala 205
13.30-15.00 System wynagradzania i wartościowanie pracy (2 godz.) sala 205
15.15-16.45 System wynagradzania i wartościowanie pracy (2 godz.) sala 205
niedziela
08.00 - 9.30 System wynagradzania i wartościowanie pracy (2 godz.) sala 205
9.45 -11.45 System wynagradzania i wartościowanie pracy (3 godz.) - zal. sala 205
12.00 -13.30 Zasady i metody doboru kadr (2 godz.)  sala 205
14.45 - 16.15 Zasady i metody doboru kadr (2 godz.) sala 205

3 zjazd 14-15.12.2019

sobota
8.15 - 09.45 Informatyka w zarządzaniu kadrami (2 godz.)
sala 132
10.00 -11.30
Informatyka w zarządzaniu kadrami (2 godz.) sala 132
11.45 -13.15 Negocjacje zbiorowe (2 godz.)
sala 205
13.30-15.00 Negocjacje zbiorowe (2 godz.)- zal.
sala 205
niedziela
08.00 - 9.30 Prawo pracy i zbiorowe stosunki pracy (2 godz.) sala 205
9.45 -11.15 Prawo pracy i zbiorowe stosunki pracy (2 godz.) sala 205
11.30 -14.00 Negocjacje zbiorowe (3 godz.)  sala 205
14.15 - 15.45 Negocjacje zbiorowe (2 godz.)- zal.
sala 205

2 zjazd 30.11-01.12.2019

sobota
8.00 - 09.30 Negocjacje zbiorowe (2 godz.)
sala 205
9.45 -12.15
Negocjacje zbiorowe (3 godz.)
sala 205
12.30 - 14.00 Motywowanie w organizacji (2 godz.)
sala 205
14.15-15.45 Motywowanie w organizacji (2 godz.)- zal.
sala 205
niedziela
08.00 - 10.30 Ubezpieczenia społeczne (3 godz.) sala 205
10.45 -12.15 Ubezpieczenienia społeczne (2 godz.)- zal.
sala 205
12.30 -14.00 Analiza pracy i nowoczesne formy zatrudnienia (2 godz.)  sala 205
14.15 - 15.45 Analiza pracy i nowoczesne formy zatrudnienia (2 godz.) sala 205

1 zjazd 16-17.11.2019

sobota
8.15 - 09.00 Uroczysta unauguracja Roku Akademickiego
sala 205
9.15-10.45
 Analiza pracy i nowoczesne formy zatrudnienia (2 godz.)
sala 205
11.00 - 13.30 Ubezpieczenia społeczne (3 godz.) sala 205
13.45-15.15 Ubezpieczenia społeczne (2 godz.) sala 205
niedziela
08.00 - 10.30 Analiza pracy i nowoczesne formy zatrudnienia (3 godz.) sala 205
10.45 -12.15 Podstawy ZZL (2 godz.) sala 205
12.30 -14.00 Podstawy ZZL (2 godz.)  sala 205
14.15 - 15.45 Podstawy ZZL (2 godz.)- zal.
sala 205