Wydział Ekonomii
i Finansów

Studia Podyplomowe
STUDIA PODYPLOMOWE ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI

PLAN ZAJĘĆ W SEMESTRZE ZIMOWYM

4 zjazd 11-12.01.2020

sobota
8.15 - 09.45 Informatyka w zarządzaniu kadrami (2 godz.)
sala 132
10.00 -11.30
Informatyka w zarządzaniu kadrami (2 godz.) - zal.
sala 132
11.45 -13.15 System wynagradzania i wartościowanie pracy (2 godz.)
sala 205
13.30-15.00 System wynagradzania i wartościowanie pracy (2 godz.) sala 205
15.15-16-45 System wynagradzania i wartościowanie pracy (2 godz.) sala 205
niedziela
08.00 - 9.30 System wynagradzania i wartościowanie pracy (2 godz.) sala 205
9.45 -11.15 System wynagradzania i wartościowanie pracy (3 godz.) - zal. sala 205
11.30 -14.00 Prawo pracy i zbiorowe stosunki pracy (2 godz.)  sala 205
14.15 - 15.45 Prawo pracy i zbiorowe stosunki pracy (2 godz.) sala 205

3 zjazd 14-15.12.2019

sobota
8.15 - 09.45 Informatyka w zarządzaniu kadrami (2 godz.)
sala 132
10.00 -11.30
Informatyka w zarządzaniu kadrami (2 godz.) sala 132
11.45 -13.15 Negocjacje zbiorowe (2 godz.)
sala 205
13.30-15.00 Negocjacje zbiorowe (2 godz.)- zal.
sala 205
niedziela
08.00 - 9.30 Prawo pracy i zbiorowe stosunki pracy (2 godz.) sala 205
9.45 -11.15 Prawo pracy i zbiorowe stosunki pracy (2 godz.) sala 205
11.30 -14.00 Negocjacje zbiorowe (3 godz.)  sala 205
14.15 - 15.45 Negocjacje zbiorowe (2 godz.)- zal.
sala 205

2 zjazd 30.11-01.12.2019

sobota
8.00 - 09.30 Negocjacje zbiorowe (2 godz.)
sala 205
9.45 -12.15
Negocjacje zbiorowe (3 godz.)
sala 205
12.30 - 14.00 Motywowanie w organizacji (2 godz.)
sala 205
14.15-15.45 Motywowanie w organizacji (2 godz.)- zal.
sala 205
niedziela
08.00 - 10.30 Ubezpieczenia społeczne (3 godz.) sala 205
10.45 -12.15 Ubezpieczenienia społeczne (2 godz.)- zal.
sala 205
12.30 -14.00 Analiza pracy i nowoczesne formy zatrudnienia (2 godz.)  sala 205
14.15 - 15.45 Analiza pracy i nowoczesne formy zatrudnienia (2 godz.) sala 205

1 zjazd 16-17.11.2019

sobota
8.15 - 09.00 Uroczysta unauguracja Roku Akademickiego
sala 205
9.15-10.45
 Analiza pracy i nowoczesne formy zatrudnienia (2 godz.)
sala 205
11.00 - 13.30 Ubezpieczenia społeczne (3 godz.) sala 205
13.45-15.15 Ubezpieczenia społeczne (2 godz.) sala 205
niedziela
08.00 - 10.30 Analiza pracy i nowoczesne formy zatrudnienia (3 godz.) sala 205
10.45 -12.15 Podstawy ZZL (2 godz.) sala 205
12.30 -14.00 Podstawy ZZL (2 godz.)  sala 205
14.15 - 15.45 Podstawy ZZL (2 godz.)- zal.
sala 205