Wydział Ekonomii
i Finansów

Studia Podyplomowe

 

Rozkład zajęć dydaktycznych
studiów podyplomowych

„Celno-podatkowa i logistyczna obsługa międzynarodowego obrotu towarowego”
w roku akademickim 2019/2020 (semestr zimowy i letni)

 

Rozkład czasowy

 

Wymiar godzinowy

   Uwagi

 

 

 

 

16.11.2019 (sobota)

8.00-8.15

Sprawy organizacyjne

 

8.00-13.00

Polityka handlowa i celna Unii Europejskiej  w warunkach globalizacji i integracji ekonomicznej

6

 

13.15-16.30

Logistyka  międzynarodowego obrotu towarowego

4

 

17.11.2019 (niedziela)

8.00-13.00

Prawo celne Unii Europejskiej

6

 

13.15-16.30

Logistyka  międzynarodowego obrotu towarowego

4

 

23.11.2019 (sobota)

8.00-13.00

Polityka handlowa i celna Unii Europejskiej  w warunkach globalizacji i integracji ekonomicznej

6

 

13.15-14.45

Logistyka  międzynarodowego obrotu towarowego

2

(ostatnie zajęcia)

15.00-16.30

Spedycja międzynarodowa

2

 

24.11.2019 (niedziela)

8.00-11.15

Prawo celne Unii Europejskiej

4

 

11.30-14.45

Spedycja międzynarodowa

4

 

30.11.2019 (sobota)

8.00-11.15

Prawo celne Unii Europejskiej

4

 

11.30-13.00

Polityka handlowa i celna Unii Europejskiej  w warunkach globalizacji i integracji ekonomicznej

2

(ostatnie zajęcia)

13.15-16.30

Uwarunkowania dostępu do rynków towarowych państw Europy Wschodniej

4

 

01.12.2019 (niedziela)

8.00-9.30

Prawo celne Unii Europejskiej

2

(ostatnie zajęcia)

9.45-13.00

Procedury celne w teorii i praktyce

4

 

14.12.2019 (sobota)

9.45-13.00

Spedycja międzynarodowa

4

(ostatnie zajęcia)

13.15-18.15

Uwarunkowania dostępu do rynków towarowych państw Europy Wschodniej

6

(ostatnie zajęcia)

15.12.2019 (niedziela)

11.30-16.30

Procedury celne w teorii i praktyce

6

(ostatnie zajęcia)

11.01.2020 (sobota)

8.00-13.00

Międzynarodowe dokumenty celne i przewozowe towarów

6

 

13.15 -16.30

Systemy informatyczne w obsłudze celnej i podatkowej międzynarodowego obrotu towarowego 

4

 

12.01.2020 (niedziela)

8.00-13.00

Warsztaty  naliczania należności podatków: VAT, akcyzy  oraz wypełniania dokumentów podatkowych

6

 

13.15-16.30

Organizacja i technika przewozów według rodzajów transportu i towarów 

4

 

25.01.2020 (sobota)

 8.00-11.15

Międzynarodowe dokumenty celne i przewozowe towarów

4

 

11.30-16.30

Systemy informatyczne w obsłudze celnej i podatkowej międzynarodowego obrotu towarowego 

6

 

26.01.2020 (niedziela)

8.00-13.00

Warsztaty  naliczania należności podatków: VAT, akcyzy  oraz wypełniania dokumentów podatkowych

6

 

13.15-16.30

Organizacja i technika przewozów według rodzajów transportu i towarów 

4

 
 

Przerwa międzysemestralna  w dniach  27.01.-21.02.2020r.

Semestr letni 2019/2020

 

22.02.2020 (sobota) 

8.00-11.15

Międzynarodowe dokumenty celne i przewozowe towarów

4

(ostatnie zajęcia)

11.30 -14.45

Systemy informatyczne w obsłudze celnej i podatkowej międzynarodowego obrotu towarowego 

4

(ostatnie zajęcia)

23.02.2020 (niedziela)

8.00-11.15

Warsztaty  naliczania należności podatków: VAT, akcyzy  oraz wypełniania dokumentów podatkowych

4

(ostatnie zajęcia)

11.30-13.00

Przestępczość celna i skarbowa

2

 

07.03. 2020 (sobota)

8.00-11.15

Przestępczość celna i skarbowa

4

 

11.30-14.45

Warsztaty wypełniania dokumentacji transportowej i spedycyjnej

4

 

8.03.2020 (niedziela)

8.00 -9.30

Organizacja i technika przewozów według rodzajów transportu i towarów 

2

(ostatnie zajęcia)

9.45-14.45

Warsztaty naliczania należności  celnej i podatkowej, wypełniania dokumentu SAD  oraz  innych dokumentów celnych

6

 

21.03. 2020(sobota)

8.00-11.15

Przestępczość celna i skarbowa

4

(ostatnie zajęcia)

11.30-14.45

Warsztaty wypełniania dokumentacji transportowej i spedycyjnej

4

 

22.03. 2020 (niedziela)

9.00-14.00

Warsztaty naliczania należności  celnej i podatkowej, wypełniania dokumentu SAD  oraz  innych dokumentów celnych

6

 

04.04.2020 (sobota)

8.00-11.15

Bezpieczeństwo żywnościowe i graniczne kontrole sanitarne i jakości handlowej towarów

4

 

11.30-16.30

Podatki w wewnątrzunijnym obrocie towarowym i handlu zagranicznym 

6

 

05.04.2020 (niedziela)

8.00-13.00

Postępowanie podatkowe i celne

6

 

13.15-16.30

Warsztaty wypełniania dokumentacji transportowej i spedycyjnej

4

 

09.05. 2020 (sobota)

8.00-13.00

Podatki w wewnątrzunijnym obrocie towarowym i handlu zagranicznym 

6

 

13.15-16.30

Warsztaty naliczania należności  celnej i podatkowej, wypełniania dokumentu SAD  oraz  innych dokumentów celnych

4

 

10.05.2020 (niedziela)

8.00-9.30

Podatki w wewnątrzunijnym obrocie towarowym i handlu zagranicznym 

2

(ostatnie zajęcia)

9.45-13.00

Postępowanie podatkowe i celne

4

(ostatnie zajęcia)

23.05.2020(sobota)

9.00-13.00

Bezpieczeństwo żywnościowe i graniczne kontrole sanitarne i jakości handlowej towarów

6

Wizyta studyjna

w KAS i AC

13.15-16.30

Warsztaty naliczania należności  celnej i podatkowej, wypełniania dokumentu SAD  oraz  innych dokumentów celnych

4

 

24.05. 2020 (niedziela)

8.00-11.15

Warsztaty wypełniania dokumentacji transportowej i spedycyjnej

4

(ostatnie zajęcia)

11.30-14.45

Warsztaty naliczania należności  celnej i podatkowej, wypełniania dokumentu SAD  oraz  innych dokumentów celnych

4

 

06.06.2020 (sobota)

8.00-13.00

Warsztaty naliczania należności  celnej i podatkowej, wypełniania dokumentu SAD  oraz  innych dokumentów celnych

6

(ostatnie zajęcia)

13.15-14.45

Wykład okolicznościowy i zakończenie studiów podyplomowych

2

 

07.06.2020 (niedziela)

 

 

 

 

 

 

Uwagi:

  • Możliwe są niewielkie korekty rozkładu zajęć oraz wykładowców, które wyniknąć mogą z sytuacji losowych lub ważnych względów osobistych oraz zawodowych.
  • Wszystkie zajęcia będą odbywały się w s. 318.

 

 

Opracował:

Koordynator Studiów Podyplomowych

„Celno-podatkowa i logistyczna obsługa międzynarodowego obrotu towarowego”

dr Leszek Sidorowicz

 

tel. 603 779 772

email: leszek-sidorowicz@wp.pl