Wydział Ekonomii
i Finansów

Studia PodyplomoweRozkład zajęć w sem I


    

 
Zjazd 26-27 X 2019r.
Sobota
Godziny Nazwa przedmiotu
Prowadzący Sala
8.00-11.15  Rachunkowość finansowa  dr hab. Grażyna Michalczuk, prof. UwB  205
11.20-13.40  System podatkowy - ubezpieczenia społeczne  mgr Bożena Wielechowska  205
14.10-17.25  System podatkowy  mgr Ewa Hrebin 205

 

Niedziela
Godziny Nazwa przedmiotu
Prowadzący Sala
8.00-11.15  Rachunkowość finansowa  dr hab. Grażyna Michalczuk, prof. UwB  205
11.40-15.40  System podatkowy  mgr Ewa Hrebin 205
15.45-17.45  Rachunek kosztów  dr Teresa Mikulska 205

 

 Zjazd 09-10 XI 2019r.
 
Sobota
Godziny Nazwa przedmiotu
Prowadzący Sala
8.00-11.15  Rachunkowość finansowa  dr hab. Grażyna Michalczuk, prof. UwB 205
11.20-13.40  System podatkowy - prawo celne  mgr Aleksander Dunikowski 205
       

  

Niedziela
Godziny Nazwa przedmiotu
Prowadzący Sala
8.00-11.15  Rachunkowość finansowa  dr hab. Grażyna Michalczuk, prof. UwB 205
11.40-15.40  System podatkowy  mgr Ewa Hrebin 205
15.45-17.45  Rachunek kosztów  dr Teresa Mikulska 205

 

 Zjazd 23-24 XI 2019r.
 
Sobota
Godziny Nazwa przedmiotu
Prowadzący Sala
8.00-11.15    Rachunkowość finansowa  dr hab. Grażyna Michalczuk, prof. UwB 205
11.40-15.40  System podatkowy  mgr Ewa Hrebin 205
       

  

Niedziela
Godziny Nazwa przedmiotu
Prowadzący Sala
8.00-11.15  Rachunkowość finansowa  dr hab. Grażyna Michalczuk, prof. UwB 205
11.40-15.40  System podatkowy  mgr Ewa Hrebin 205
15.45-17.45  Rachunek kosztów  dr Teresa Mikulska  205

  

Zjazd 07-08 XII 2019r.
 
Sobota
Godziny Nazwa przedmiotu
Prowadzący Sala
8.00-14.30   Rachunkowość finansowa  dr hab. Grażyna Michalczuk, prof. UwB 204
       
       

  

Niedziela
Godziny Nazwa przedmiotu
Prowadzący Sala
8.00-12.00  Rachunkowość finansowa  dr hab. Grażyna Michalczuk, prof. UwB 204
12.10-17.10  Prawo administracyjne, gospodarcze, pracy   dr Andrzej Melezini 204
       

 

Zjazd 18-19 I 2020r.
 
Sobota
Godziny Nazwa przedmiotu
Prowadzący Sala
8.00-12.00  Rachunkowość finansowa  dr hab. Grażyna Michalczuk, prof. UwB 204
12.10-17.10  Prawo administracyjne, gospodarcze, pracy    dr Andrzej Melezini  204
       

  

Niedziela
Godziny Nazwa przedmiotu
Prowadzący Sala
8.00-11.15  Rachunkowość finansowa  dr hab. Grażyna Michalczuk, prof. UwB 204
11.40-15.40  System podatkowy   mgr Ewa Hrebim 204
15.45-17.45 Rachunek kosztów dr Teresa Mikulska 204
Zjazd 01-02 II 2020r.
 
Sobota
Godziny Nazwa przedmiotu
Prowadzący Sala
8.00-12.00  Rachunkowość finansowa  dr hab. Grażyna Michalczuk, prof. UwB 204
12.10-17.10  Prawo administracyjne, gospodarcze, pracy    dr Andrzej Melezini  204
       

  

Niedziela
Godziny Nazwa przedmiotu
Prowadzący Sala
8.00-11.15  Rachunkowość finansowa  dr hab. Grażyna Michalczuk, prof. UwB 204
11.40-15.40  System podatkowy   mgr Ewa Hrebim 204
15.45-17.45 Rachunek kosztów dr Teresa Mikulska 204

 

Zjazd 08-09 II 2020r.
 
Sobota
Godziny Nazwa przedmiotu
Prowadzący Sala
8.00-12.00  Rachunkowość finansowa  dr hab. Grażyna Michalczuk, prof. UwB 204
12.10-17.10  Prawo administracyjne, gospodarcze, pracy    dr Andrzej Melezini  204
       

  

Niedziela
Godziny Nazwa przedmiotu
Prowadzący Sala
8.00-11.15  Rachunkowość finansowa  dr hab. Grażyna Michalczuk, prof. UwB 204
11.40-15.40  System podatkowy   mgr Ewa Hrebim 204
15.45-17.45 Rachunek kosztów dr Teresa Mikulska 204

 

Zjazd 15-16 II 2020r.
 
Sobota
Godziny Nazwa przedmiotu
Prowadzący Sala
8.00-12.00  Rachunkowość finansowa  dr hab. Grażyna Michalczuk, prof. UwB 204
12.10-16.05  Prawo administracyjne, gospodarcze, pracy    dr Andrzej Melezini  204
16.10-17.45  Systemy informatyczne w rachunkowości  GRUPA I  mgr Renata Budlewska  132

  

Niedziela
Godziny Nazwa przedmiotu
Prowadzący Sala
8.00-14.45  Rachunkowość finansowa  dr hab. Grażyna Michalczuk, prof. UwB 204
14.50-16.20  Rachunek kosztów  EGZAMIN  dr Teresa Mikulska 204
16.30-18.05 Systemy informatyczne w rachunkowości   GRUPA II mgr Renata Budlewska 132

 

 

Zjazd 29 II-01 III 2020r.
 
Sobota
Godziny Nazwa przedmiotu
Prowadzący Sala
8.00-11.15  Rachunkowość finansowa  dr hab. Grażyna Michalczuk, prof. UwB 204
11.20-16.20  System podatkowy VAT  mgr Piotr Jurczuk  204
16.25-18.00  Systemy informatyczne w rachunkowości  GRUPA I  mgr Renata Budlewska  132

  

Niedziela
Godziny Nazwa przedmiotu
Prowadzący Sala
8.00-11.15  Rachunkowość finansowa  dr hab. Grażyna Michalczuk, prof. UwB 204
11.20-16.20 Prawo administracyjne, gospodarcze, pracy  dr Andrzej Melezini 204
16.25-18.00 Systemy informatyczne w rachunkowości   GRUPA II mgr Renata Budlewska 132