Wydział Ekonomii
i Finansów

Studia PodyplomoweRozkład zajęć w sem II

Zjazd 

14-15.09.2019r.;

21-22.09.2019r.;

28-29.09.2019r.

Sobota
Godziny Nazwa przedmiotu
Prowadzący Sala
8.00-11.15 Rachunkowość finansowa dr hab. Grażyna Michalczuk, prof. UwB 204
11.20-14.05  Sprawozdawczość finansowa mgr Bogumiła Tołoczko 204
14.15-17.50  Systemy informatyczne w rachunkowości  (Grupa I)  dr Łukasz Siemieniuk 132

 

Niedziela
Godziny Nazwa przedmiotu
Prowadzący Sala
8.00-11.15 Rachunkowość finansowa dr hab. Grażyna Michalczuk, prof. UwB 204
11.20-13.45  System podatkowy  VAT( zajęcia od 22.09.2019r) mgr Piotr Jurczuk 204
13.50-17.25 Systemy informatyczne w rachunkowości (Grupa II) 
dr Łukasz Siemieniuk 132
     
Zjazdy:
26-27 X 2019r.
09-10 XI 2019r.      (Grupa od marca 2018r.)
23-24 XI 2019r.
                                                                                                                                                                                                                                 
Sobota
Godziny Nazwa przedmiotu
Prowadzący Sala
8.15-11.00  Sprawozdawczość finansowa  mgr Bogumiła Tołoczko 204
11.20-14.35  Rachunkowość finansowa  dr hab. Grażyna Michalczuk, prof. UwB 204
14.40-18.15

 Systemy informatyczne w rachunkowości   ACL (Grupa I) 

24-23 XI zajęcia od 14.40-18.40

 mgr Renata Budlewska 132

 

Niedziela
Godziny Nazwa przedmiotu
Prowadzący Sala
8.45-11.10   System podatkowy  VAT  mgr Piotr Jurczuk  204
11.20-14.35   Rachunkowość finansowa  dr hab. Grażyna Michalczuk, prof. UwB  204
14.40-18.15

 Systemy informatyczne w rachunkowości   ACL (Grupa II) 

24-23 XI zajęcia od 14.40-18.40

 mgr Renata Budlewska 132

 

 
Grupa zaczynająca studia podyplomowe  od 26-27 X 2019r.

Sem I

 
Zjazd 26-27 X 2019r.
Sobota
Godziny Nazwa przedmiotu
Prowadzący Sala
8.00-11.15  Rachunkowość finansowa  dr hab. Grażyna Michalczuk, prof. UwB  205
11.20-13.40  System podatkowy - ubezpieczenia społeczne  mgr Bożena Wielechowska  205
14.10-17.25  System podatkowy  mgr Ewa Hrebin 205

 

Niedziela
Godziny Nazwa przedmiotu
Prowadzący Sala
8.00-11.15  Rachunkowość finansowa  dr hab. Grażyna Michalczuk, prof. UwB  205
11.40-15.40  System podatkowy  mgr Ewa Hrebin 205
15.45-17.45  Rachunek kosztów  dr Teresa Mikulska 205

 

 Zjazd 09-10 XI 2019r.
 
Sobota
Godziny Nazwa przedmiotu
Prowadzący Sala
8.00-11.15  Rachunkowość finansowa  dr hab. Grażyna Michalczuk, prof. UwB 205
11.20-13.40  System podatkowy - prawo celne  mgr Aleksander Dunikowski 205
       

  

Niedziela
Godziny Nazwa przedmiotu
Prowadzący Sala
8.00-11.15  Rachunkowość finansowa  dr hab. Grażyna Michalczuk, prof. UwB 205
11.40-15.40  System podatkowy  mgr Ewa Hrebin 205
15.45-17.45  Rachunek kosztów  dr Teresa Mikulska 205

 

 Zjazd 23-24 XI 2019r.
 
Sobota
Godziny Nazwa przedmiotu
Prowadzący Sala
8.00-11.15    Rachunkowość finansowa  dr hab. Grażyna Michalczuk, prof. UwB 205
11.40-15.40  System podatkowy  mgr Ewa Hrebin 205
       

  

Niedziela
Godziny Nazwa przedmiotu
Prowadzący Sala
8.00-11.15  Rachunkowość finansowa  dr hab. Grażyna Michalczuk, prof. UwB 205
11.40-15.40  System podatkowy  mgr Ewa Hrebin 205
15.45-17.45  Rachunek kosztów  dr Teresa Mikulska  205