Wydział Ekonomii
i Finansów

Studia Podyplomowe

 

STUDIA PODYPLOMOWE DORADZTWO ZAWODOWE

  PLAN ZAJĘĆ W SEMESTRZE LETNIM

 

 

6 zjazd 16-17.06.2018 

Sobota

 Godzina    
 8.15 –   9.45  Coaching w pracy doradcy, mgr P. Wolfram, sala 207 Coaching w pracy doradcy, mgr P. Wolfram, sala 207
 10.00 – 11.30  Coaching w pracy doradcy, mgr P. Wolfram, sala 207- gr. ćw. 1 Grupowe poradnictwo zawodowe, mgr I. Zaborowska, sala 206 – gr. ćw. 2 – zal.
 11.45 – 13.15   Coaching w pracy doradcy, mgr P. Wolfram, sala 206- gr. ćw. 2
 11.45 -  13.15  Grupowe poradnictwo zawodowe, mgr I. Zaborowska, sala 206 – gr. ćw. 1 – zal.  
   Warsztat pracy doradcy zawodowego- style pracy, role, kompetencje doradcy, mgr I. Zaborowska, sala 207 – zal. Warsztat pracy doradcy zawodowego- style pracy, role, kompetencje doradcy, mgr I. Zaborowska, sala 207 – zal.
 15.15 – 16.45  Seminarium dyplomowe – praca projektem, mgr I. Zaborowska gr. 1, sala 207 – zal.  

 

 

Niedziela

 Godzina  grupa 1 grupa 2
 8.15 –   9.45   Coaching w pracy doradcy, mgr P. Wolfram, sala 206
 10.00 – 11.30   Coaching w pracy doradcy, mgr P. Wolfram, sala 206 – zal.
 11.45 – 13.15  Coaching w pracy doradcy, mgr P. Wolfram, sala 207  
 13.30 - 15.00  Coaching w pracy doradcy, mgr P. Wolfram, sala 207 – zal.  
15.15 - 16.45 Seminarium dyplomowe – praca projektem, mgr E. Jasińska gr. 3, sala 207 – zal.  

 

 

5 zjazd 02-03.06.2018 

Sobota

 10.00 – 11.30  Testy stosowane w poradnictwie zawodowym, dr W. Talik, sala 207 (2 godz.)
 11.45 – 13.15  Testy stosowane w poradnictwie zawodowym, dr W. Talik, sala 207 (2 godz.)
 13.30 -  16.00  Testy stosowane w poradnictwie zawodowym, dr W. Talik, sala 207 (3 godz.) – zal.
16.15  -  17.45 Metody i techniki prowadzenia zajęć z przedsiębiorczości, sala 207 (2 godz.)  - zal.

 

 

Niedziela

 8.15 – 9.45  Seminarium dyplomowe – praca projektem, mgr I. Zaborowska gr. 1, sala 207
 10.00 –11.30  Warsztat pracy doradcy zawodowego- style pracy, role, kompetencje doradcy, mgr I. Zaborowska, sala 207
 11.45 –13.15  Warsztat pracy doradcy zawodowego- style pracy, role, kompetencje doradcy, mgr I. Zaborowska, sala 207
 13.30 -  15.00  Seminarium dyplomowe – praca projektem, mgr E. Jasińska gr. 3, sala 207
 13.30 – 15.00  Seminarium dyplomowe – praca projektem, mgr I. Zaborowska gr. 2, sala 207
15.15 - 16.45 Seminarium dyplomowe – praca projektem, mgr I. Zaborowska gr. 2, sala 207 – zal.

 

 

4 zjazd 19-20.05.2018

Sobota

 8.15 –   9.45  Seminarium dyplomowe – praca projektem, mgr I. Zaborowska gr. 2, sala 207
 10.00 – 11.30  Testy stosowane w poradnictwie zawodowym, dr W. Talik, sala 133 (2 godz.)
 11.45 – 13.15  Testy stosowane w poradnictwie zawodowym, dr W. Talik, sala 133 (2 godz.)
 13.30 -  16.00  Testy stosowane w poradnictwie zawodowym, dr W. Talik, sala 133 (3 godz.)

 

 

Niedziela

 8.15 –  9.45  Wykorzystanie nowoczesnych technologii (TIK) w poradnictwie zawodowym, mgr M. Romaniak, sala 132
 10.00 –11.30  Wykorzystanie nowoczesnych technologii (TIK) w poradnictwie zawodowym, mgr M. Romaniak, sala 132
 11.45 – 13.15  Wykorzystanie nowoczesnych technologii (TIK) w poradnictwie zawodowym, mgr M. Romaniak, sala 132 – zal.
 13.30 - 15.00  Grupowe poradnictwo zawodowe, mgr I. Zaborowska, sala 207 - gr. ćw. 2
 15.15 – 16.45  Grupowe poradnictwo zawodowe, mgr I. Zaborowska, sala 207 - gr. ćw. 2

 

 

3 zjazd  21-22 kwietnia 2018

Sobota

 10.15 – 11.45  Grupowe poradnictwo zawodowe, mgr I. Zaborowska, sala 207 – gr. ćw. 1
 12.00 – 13.30  Grupowe poradnictwo zawodowe, mgr I. Zaborowska, sala 207 - gr. ćw. 1
 13.45 – 15.15  Narzędzia i metody stosowane w poradnictwie grupowym, prof. dr hab. Cz. Noworol, sala 207
 15.30 -  17.00  Narzędzia i metody stosowane w poradnictwie grupowym, prof. dr hab. Cz. Noworol, sala 207
 17.15 – 18.45  Narzędzia i metody stosowane w poradnictwie grupowym, prof. dr hab. Cz. Noworol, sala 207

 

 

Niedziela

 8.15 –   9.45  Narzędzia i metody stosowane w poradnictwie grupowym, prof. dr hab. Cz. Noworol, sala 207 (zal.)
 10.00 – 11.30 Ewaluacja pracy doradcy – rozwój kariery własnej, dr E. Jasińskiej, sala 207
 11.45 – 13.15  Ewaluacja pracy doradcy – rozwój kariery własnej, dr E. Jasińskiej, sala 207
 13.30 -  15.00  Ewaluacja pracy doradcy – rozwój kariery własnej, dr E. Jasińskiej, sala 207 (zal.)
 15.15 - 16.45  Seminarium dyplomowe – praca projektem, mgr E. Jasińska gr. 3, sala 207