Wydział Ekonomii
i Finansów

Studia Podyplomowe

L. p.

Nazwa przedmiotu

Kod USOS przedmiotu

Punkty ECTS

Egzamin / Zaliczenie

Liczba godzin zajęć

Razem

Wykłady

Ćwiczenia

 

Bezpieczne i higieniczne warunki kształcenia

 

0

Z

2

2

 

1.

Ekonomia

330-SPR-1EKO

3

Z

6

6

 

2.

Finanse publiczne

330-SPR-1FIP

4

E

9

9

 

3.

Administracja publiczna

330-SPR-1APU

4

E

12

12

 

4.

Audyt wewnętrzny i metodyka jego przeprowadzania

330-SPR-1AWM

10

E

40

20

20

5.

Szacowanie ryzyka

330-SPR-1SZR

5

E

12

 

12

6.

Organizacja komórki audytu wewnętrznego

330-SPR-1OKA

3

Z

6

 

6

7.

Ocena jakości audytu wewnętrznego

330-SPR-1OJA

3

Z

6

6

 

8.

Kontrola zarządcza

330-SPR-1KZA

8

E

12

12

 

9.

Rachunkowość i sprawozdawczość budżetowa

330-SPR-1RJFP

10

E

40

20

20

10.

Przeciwdziałanie nadużyciom

330-SPR-1ANA

3

Z

6

6

 

11.

Zarządzanie bezpieczeństwem informacji

330-SPR-1ZBI

3

Z

6

6

 

12.

Zarządzanie ryzykiem

330-SPR-1ZRZ

3

Z

6

6

 

13.

Zamówienia publiczne

330-SPR-1AZP

3

Z

6

6

 

14.

Analiza danych w audycie

330-SPR-1ACL

5

Z

12

 

12

15.

Efektywna komunikacja

330-SPR-1EFK

3

Z

6

 

6

OGÓŁEM

 

 

70

 

187

111

76