Wydział Ekonomii
i Finansów

Studia Podyplomowe

L. p.

Nazwa przedmiotu

Kod USOS przedmiotu

Punkty ECTS

Egzamin / Zaliczenie

Liczba godzin zajęć

Razem

Wykłady

Ćwiczenia

 

Bezpieczne i higieniczne warunki kształcenia

 

0

zal.

2

2

 

1.

Rachunkowość finansowa

330-SPF-1RFI

40

egz.

110

40

70

2.

Sprawozdawczość finansowa z elementami analizy

330-SPF-1SPF

7

zal.

20

 

20

3.

Rachunek kosztów

330-SPF-1RAK

7

egz.

20

 

20

4.

System podatkowy

330-SPF-1SYP

7

egz.

20

20

 

5.

Ubezpieczenia społeczne

330-SPF-1USP

2

zal.

5

5

 

6.

Prawo gospodarcze, administracyjne, pracy

330-SPF-1PR

7

egz.

20

20

 

OGÓŁEM

 

 

70

 

197

87

110