Wydział Ekonomii
i Finansów

Menu:

 

dr Paweł Piątkowski

Katedra Rozwoju Społeczno-Gospodarczego

Zakład Rozwoju Regionalnego i Polityki Gospodarczej

(085) 745-77-31
p.piatkowski@uwb.edu.pl
Białystok, ul. Warszawska 63, pokój 234
konsultacje: urlop naukowy

 

 

Publikacje

RepozytoriumUwB

Usos UwB

Google Scholar


ResearchGate