Wydział Ekonomii
i Finansów

Opiekunowie praktyk w roku akademickim 2019/2020
sprawdź

 

Osoba

Kontakt e-mail

Konsultacje w semestrze letnim 2019/2020

dr Tomasz Dębowski

t.debowski@uwb.edu.pl

Sprawdź

mgr Emilia Jankowska - Ambroziak

e.jankowska@uwb.edu.pl

 Sprawdź

dr Jacek Marcinkiewicz

j.marcinkiewicz@uwb.edu.pl

 Sprawdź

dr Elżbieta Misiewicz 

e.misiewicz@uwb.edu.pl

 Sprawdź

dr Magdalena Owczarczuk

m.owczarczuk@uwb.edu.pl

 Sprawdź

dr Marian Zalesko

mzalesko@uwb.edu.pl

 Sprawdź