Wydział Ekonomii
i Finansów

Archiwum WEiZ
Galeria

Ofertę dydaktyczną Zakładu stanowią przedmioty związane z naukami społecznymi w tym w szczególności z ekonomią środowiska i zasobów naturalnych, prawem gospodarczym oraz ekonomią rozwoju. Do realizowanych przedmiotów należą:

 • Ekonomia ochrony środowiska,
 • Zarządzanie ochroną środowiska,
 • Ekonomia rozwoju,
 • Zachowania konsumenckie,
 • Ekonomia behawioralna,
 • Międzynarodowa współpraca kulturalna,
 • Kulturowe uwarunkowania biznesu międzynarodowego,
 • Alternatywne metody rozwiązywania sporów,
 • Zarządzanie wiedzą i style uczenia się,
 • Psychologia konsumenta,
 • Prawo gospodarcze,
 • Elementy prawa dla ekonomistów,
 • Ekonomiczna analiza prawa,
 • Opakowanie i znakowanie towarów
 • Towaroznawstwo.

Pracownicy Zakładu realizują również zajęcia na studiach doktoranckich, w tym Metodologia ekonomii heterodoksyjnej, Dydaktyka ekonomii, Nauka o kreowaniu wiedzy i warsztat naukowca.

Pracownicy Zakładu prowadzą także zajęcia na innych wydziałach Uniwersytetu w Białymstoku, w tym na Wydziale Historyczno-Socjologicznym, Wydziale Matematyki i Informatyki, Wydziale Bilologiczno Chemicznym oraz na Wydziale Ekonomiczno-Informatycznym w Wilnie.