Wydział Ekonomii
i Finansów

Archiwum WEiZ
Galeria

Zakład Polityki Regionalnej i Zarządzania Projektami

Oferta Zakładu Polityki Regionalnej i Zarządzania Projektami koncentruje się na działalności naukowo-badawczej oraz dydaktycznej z zakresu problematyki rozwoju lokalnego i regionalnego, zarządzania projektami, w tym zarządzania projektami współfinansowanymi ze środków Unii Europejskiej. Ponadto realizowane są zajęcia z zakresu ekonomiki transportu i spedycji oraz logistyki, w tym logistyki produkcji, logistyki miejskiej i modelowania w logistyce. Pracownicy Zakładu prowadzą także zajęcia dydaktyczne na Wydziale Ekonomiczno – Informatycznym w Wilnie z zakresu m.in. ekonomiki nieruchomości, rynków kapitałowych i finansowych, zarządzania projektami.  

Ponadto w ramach Zakładu prowadzone są Podyplomowe Studia Menedżerskie, których kierownikiem jest dr hab. Tadeusz Truskolaski, prof. UwB.

Oferta dydaktyczna Zakładu obejmuje zajęcia z następujących przedmiotów:

 1. Zarządzanie projektami
 2. Zarządzanie projektami UE
 3. Fundusze unijne w sektorze publicznym
 4. Polityka regionalna
 5. Instrumenty i instytucje polityki regionalnej
 6. Ekonomika miast i obszarów metropolitarnych
 7. Biznes plan
 8. Logistyka międzynarodowa
 9. Logistyka produkcji
 10. Logistyka miejska
 11. Modelowanie w logistyce
 12. Ekonomika transportu
 13. Transport międzynarodowy
 14. Transport i spedycja w obrocie gospodarczym
 15. Organizacja magazynów i centrów logistycznych

Proseminaria i seminaria: dyplomowe, magisterskie i doktorskie