Wydział Ekonomii
i Finansów

Archiwum WEiZ
Galeria

Zakład obejmuje przedmioty z zakresu nauk o zarządzaniu. Są to zarówno przedmioty kierunkowe, takie jak: podstawy zarządzania, zarządzanie strategiczne, zachowania organizacyjne, nauka o organizacji, jak też przedmioty specjalizacyjne: zarzadzanie przedsiębiorstwem handlowym, zarządzanie działem sprzedaży, zarządzanie organizacjami sieciowymi.