Wydział Ekonomii
i Finansów

Archiwum WEiZ
Galeria

Na ofertę dydaktyczną Zakładu Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych składają się przedmioty prowadzone na kierunkach: Ekonomia (I, II i III stopnia), Zarządzanie (I i II stopnia), Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze (I i II stopnia) oraz Logistyka (I stopnia). Pracownicy prowadzą wykłady i ćwiczenia z następujących przedmiotów:

 • Międzynarodowe stosunki gospodarcze
 • Ekonomia międzynarodowa
 • Rynki wschodzące w gospodarce światowej
 • Teoria i polityka kursu walutowego
 • Finanse międzynarodowe
 • Polityka celna
 • Podstawy międzynarodowych stosunków gospodarczych
 • Handel zagraniczny
 • Międzynarodowe transakcje gospodarcze
 • Konkurencyjność międzynarodowa
 • Dynamika gospodarki światowej
 • Gospodarka i systemy gospodarcze krajów Dalekiego Wschodu
 • Obsługa celna i graniczna