Wydział Ekonomii
i Finansów

Archiwum WEiZ
Galeria

Pracownicy Zakładu Ekonomii Sektora Publicznego prowadzą zajęcia na studiach stopnia pierwszego i drugiego (na kierunkach: Ekonomia, Zarządzanie, Ekonomiczno-Prawny, Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze, Logistyka) oraz stopnia trzeciego. Wykładają przedmioty:

  • Ekonomia sektora publicznego
  • Ekonomia podmiotów sektora publicznego
  • Współczesne funkcje sektora publicznego
  • Funkcjonowanie spółek publicznych
  • Ocena efektywności projektów publicznych
  • Pomoc publiczna w gospodarce światowej
  • Ekonomika gospodarki żywnościowej
  • Logistyka dystrybucji
  • seminaria dyplomowe