Wydział Ekonomii
i Finansów

Archiwum WEiZ
Galeria

Oferta dydaktyczna Zakładu obejmuje zajęcia z następujących przedmiotów:

- matematyka,
- statystyka opisowa,
- statystka matematyczna,
- wnioskowanie statystyczne,
- ekonometria I,
- ekonometria II,
- prognozowanie i symulacje,
- ekonomia matematyczna,
- teoria gier.