Wydział Ekonomii
i Finansów

Archiwum WEiZ
Galeria
Oferta dydaktyczna Katedry obejmuje zajęcia z takich przedmiotów, jak: ekonomia integracji europejskiej, finanse międzynarodowe, funkcjonowanie Unii Europejskiej, geografia ekonomiczna, handel i spedycja międzynarodowa, podstawy logistyki, polityka społeczna i gospodarcza, procesy globalizacyjne i integracyjne, prognozowanie procesów gospodarczych, rynek kapitałowy, rynek pracy, system bankowy, system pośrednictwa finansowego. W ramach studiów doktoranckich prowadzone są zajęcia, m. in. z polityki i strategii rozwoju regionalnego. Katedra oferuje także zajęcia studentom programu Erasmus+ takie, jak: microeconomis, macroeconomics, social and economic policy, functioning of the EU i economic geography.