Wydział Ekonomii
i Finansów

Archiwum WEiZ
Galeria

Oferta dydaktyczna Katedry jest różnorodna i obejmuje zajęcia m.in. z następujących przedmiotów: mikroekonomia, makroekonomia, historia myśli ekonomicznej, metody oceny projektów inwestycyjnych, systemy ekonomiczne, strategie innowacji czy zarządzanie innowacjami. Samodzielni pracownicy naukowi Katedry prowadzą również zajęcia na studiach III stopnia realizowanych na Wydziale Ekonomii i Zarządzania, m.in.: metodologia nauk ekonomicznych czy teorie rozwoju gospodarczego.

Uzupełnieniem działalności dydaktycznej są publikacje pracowników Katedry w zakresie prowadzonych zajęć oraz podręczniki dydaktyczne.