Wydział Ekonomii
i Finansów

Archiwum WEiZ
Galeria

Oferta dydaktyczna Katedry obejmuje zajęcia z przedmiotów:

 • Analiza ekonomiczna
 • Analiza finansowa
 • Bankowość
 • Budżetowanie i controling
 • Cost accounting
 • Finanse i bankowość
 • Finanse przedsiębiorstwa
 • Informatyczne narzędzia w zarządzaniu projektem
 • Informatyczne systemy zarządzania
 • Informatyka ekonomiczna
 • Informatyka w zarządzaniu
 • Inteligentne systemy w ekonomii
 • Narzędzia e-gospodarki
 • Podstawy finansów i rachunkowości
 • Podstawy rachunkowości
 • Procesy informacyjne w zarządzaniu
 • Rachunek kosztów
 • Rachunkowość
 • Rachunkowość finansowa
 • Rachunkowość finansowa i sprawozdawczość
 • Rachunkowość finansowa według msr
 • Rachunkowość informatyczna
 • Rachunkowość jednostek sektora publicznego
 • Rachunkowość przedsiębiorstwa bankowego
 • Rachunkowość zaawansowana
 • Rachunkowość zarządcza
 • Rynki finansowe
 • Ryzyko w działalności przedsiębiorstwa
 • System bankowy
 • Systemy informatyczne w rachunkowości
 • Technologie informacyjne
 • Technologie informatyczne na rynkach kapitałowych
 • Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa
 • Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa
 • Zastosowanie informatyki w finansach i rachunkowości
 • Seminaria licencjackie, magisterskie i doktorskie