Wydział Ekonomii
i Finansów

Studia Podyplomowe

Wysokość czesnego w roku akademickim 2022/2023 wynosi 4 900,00 zł. Czesne jest płatne w czterech ratach.

Wpłaty czesnego powinny być dokonywane na rachunek bankowy przypisany każdemu Słuchaczowi indywidualnie. Nr rachunku bankowego zostanie przekazany Słuchaczom w korespondencji mailowej.

Odbiorca faktury: Uniwersytet w Białymstoku

Tytuł przelewu: Studia Podyplomowe Rachunkowość i Audyt Wewnętrzny w JSP

Uwaga! W bieżącym roku akademickim opłata rekrutacyjna oraz opłata za wydanie świadectwa nie obowiązują.

TERMINARZ WPŁAT CZESNEGO

nr raty

kwota

termin płatności

1

1 225,00 zł

 

2

1 225,00 zł

 

3

1 225,00 zł

 

4

1 225,00 zł

 

 

Wystawianie faktur:
Anna Białous
tel. 85 745 77 32 
e-mail: a.bialous@uwb.edu.pl