Wydział Ekonomii
i Finansów

Menu:

Uzyskane stopnie i tytuły naukowe: stopień doktora nauk ekonomicznych w 1973 roku – Uniwersytet Warszawski; stopień doktora habilitowanego nauk ekonomicznych w 1978 roku – Uniwersytet Warszawski; tytuł profesora w 1996 roku – Uniwersytet Warszawski.

Pracownik Wojewódzkiej Rady Narodowej (1968-1969), Politechniki Białostockiej (1969-1974); od 1974 pracownik Filii UW i UwB (profesor zwyczajny UwB od 2000) i od 1993 Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku. Kierownik Katedry Ekonomii Politycznej FUW i UwB (od 1974) oraz Katedry Ekonomii WSFiZ (1993), prezes Zarządu Wschodnioeuropejskiego Instytutu Gospodarki (Ltd) w Białymstoku w latach 1998-1999, dziekan Wydziału Ekonomicznego UwB (2002-2005).

Staż na Uniwersytecie Kijowski (Ukraina, 1976/1977), Uniwersytecie Uludag w Bursie (Turcja, 1987).

Kontakty naukowe zagraniczne: Uniwersytet w Georgii (USA), IC2 Institute – The University of Texas AT Austion (USA), Wilkes Uniwersity (USA), Uludga University w Bursie (Turcja).

Członek PTE, ECBE (European Council for Business Education) oraz COPE (Congress of Political Economists), ACES, ASSA (The Association for Comparative Economics Studies).

Przedmiot i główne kierunki badań: procesu wzrostu gospodarczego ze szczególnym uwzględnieniem sprawności systemu zasilania w gospodarce polskiej, przemian strukturalnych, problemów efektywności gospodarowania oraz mechanizmów wzrostu sektora pierwotnego. Badania koncentrują się na kluczowych problemach współczesnej gospodarki polskiej: problemie zacofania strukturalnego, instytucjonalnych przesłankach dynamiki gospodarczej, niskiej skłonności do oszczędzania, stopnie oszczędności i akumulacji oraz międzynarodowej konkurencyjności.

W szczególności są to zagadnienia następujące: czynniki i warunki wzrostu zrównoważonego i transfer technologii; efektywność wzrostu gospodarczego i wahania poziomu efektywności; postęp techniczny i innowacyjność gospodarki; przemiany strukturalnego w procesie wzrostu gospodarczego i ich rezultaty; mechanizm wzrostu gospodarczego i system zasilania; warunki modernizacji sektora surowcowego; rozwój gospodarki żywnościowej.