Wydział Ekonomii
i Finansów

Menu:

Uzyskane stopnie naukowe:
magister ekonomii: 1999 r. Uniwersytet w Białymstoku;
stopień doktora nauk ekonomicznych: 2004 r. Uniwersytet w Białymstoku;
stopień doktora habilitowanego nauk ekonomicznych: 2016 r.;
profesor nadzwyczajny: 2018 r.

Autorka publikacji krajowych i zagranicznych związanych z problematyką konsumpcji i działalności innowacyjnej. Uczestniczka konferencji krajowych i zagranicznych. Realizatorka projektu badawczego (BMN) Dekonsumpcja a poziom życia ludności w Polsce w latach 2000-2010. Współrealizatorka projektów badawczych prowadzonych przez Wschodni Ośrodek Transferu Technologii przy Uniwersytecie w Białymstoku. Wykładowca Akademii Młodego Ekonomisty i Ekonomicznego Uniwersytetu Dziecięcego. Uczestniczka krajowych seminarium naukowych i szkoleń dotyczących m.in.: zarządzania badaniami naukowymi, analizy danych statystycznych, wykorzystania nowoczesnych technik prezentacji w dydaktyce, komercjalizacji wyników prac badawczo-rozwojowych.

Praktyk w zakresie realizacji projektów biznesowych - opracowania studiów wykonalności dla projektów w zakresie infrastruktury drogowej, obiektów kubaturowych, inwestycji edukacyjnych w ramach programów Unii Europejskiej.

Członek PTE.

Ekspert: NCBR, NAWA.

Redaktor naczelna Optimum. Economic Studies