Wydział Ekonomii
i Finansów

Archiwum WEiZ
Galeria
Zarząd Fundacji
Prezes Zarządu: dr hab. Dorota Perło
Wiceprezes Zarządu: dr hab. Iwona Skrodzka
Członek Zarządu-Sekretarz: mgr Emilia Jankowska-Ambroziak

Rada Fundacji
Przewodniczący Rady: prof. dr hab. Marek Proniewski
Zatępca Przewodniczącego Rady: dr hab. Józef Rogowski, prof. UwB