Wydział Ekonomii
i Finansów

Zaproszenie do udziału w szkoleniach Jednolitego Systemu Antyplagiatowego

 

Szanowni Państwo, 

serdecznie zapraszamy Państwa do udziału w szkoleniach z obsługi Jednolitego Systemu Antyplagiatowego.  

W ubiegłym roku przeprowadziliśmy dwanaście jednodniowych szkoleń w pięciu miastach Polski. Tegoroczne szkolenia są kontynuacją rozpoczętego w ub. roku cyklu i tak jak poprzednie są  dedykowane przede wszystkim promotorom, pracownikom wspierającym promotorów w zakresie dodawania prac do badania, a także (w wąskim zakresie) administratorom systemu JSA po stronie uczelni. Na szkoleniu poznają Państwo obsługę interfejsu JSA, proces dodawania i badania pracy, manipulacje na tekście wprowadzane przez studentów, pozwalające obejść systemy antyplagiatowe, uzyskają też Państwo oczywiście odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania. 

Szkolenia odbędą się w pięciu lokalizacjach, zawsze w centrum miasta, nie dalej niż 3 km od dworca głównego:

  • Warszawa – 16 kwietnia, Golden Floor Millenium Plaza – al. Jerozolimskie 123a,
  • Warszawa – 9 maja, Golden Floor Millenium Plaza – al. Jerozolimskie 123a,
  • Szczecin – 8 maja, ZSRG, ul. Kolumba 68,
  • Katowice – 8 maja Ekoenergia Silesia, ul. Żeliwna 38,
  • Olsztyn – 10 maja, Centrum Wdrażania i Promocji Innowacji, ul. Jagiellońska 91a,
  • Poznań – 17 maja, Centrum Szkoleniowo-Konferencyjne, ul. Towarowa 35.

Zgłoszenie uczestnictwa możliwe jest jedynie poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie dedykowanej wydarzeniuna której znajdzie Państwo również agendę spotkania.

W każdym szkoleniu uczestniczyć będzie maksymalnie 100 osób. Po wypełnieniu formularza dostaną Państwo mail zwrotny z potwierdzeniem uczestnictwa.  O wpisaniu na listę uczestników każdego szkolenia decyduje kolejność zgłoszeń, zachęcamy więc do nieodkładania decyzji o uczestnictwie w szkoleniu na później. 

Szkolenia są bezpłatne

Czekamy na Państwa zgłoszenia!  

Ewentualne pytania prosimy kierować na adres: szkolenia-jsa@opi.org.pl.

REJESTRACJA NA SZKOLENIE