Wydział Ekonomii
i Finansów

Zaproszenie do rejestracji w Bazie ekspertów Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej

Szanowni Państwo,

Narodowa Agencja Współpracy Akademickiej prowadzi nabór kandydatów na ekspertów, których zadaniem będzie ocena merytoryczna wniosków złożonych w ramach prowadzonych naborów. Aby zapewnić wysoką jakość oceny wniosków i dokonać wyboru najlepszych spośród zgłoszonych aplikacji, chcemy zaprosić do współpracy ekspertów reprezentujących różne obszary badawcze oraz posiadających doświadczenie w realizacji i ocenie projektów badawczych, edukacyjnych i promocyjnych z zakresu nauki i szkolnictwa wyższego. Cenne będzie także doświadczenie związane z zarządzaniem w sferze szkolnictwa wyższego czy nauki, a także we współpracy międzynarodowej.

Wszystkich z Państwa zainteresowanych współpracą z NAWA w charakterze ekspertów zapraszamy do rejestrowania się w naszej bazie pod adresem https://programs.nawa.gov.pl/login. Wymagania dla poszczególnych grup ekspertów określono w ogłoszeniu o naborze kandydatów na ekspertów, dostępnym na stronie internetowej NAWA.

W związku z bogatą ofertą programów NAWA zależy nam na zbudowaniu kompleksowej bazy ekspertów. Dlatego też zachęcamy do przekazania tej informacji potencjalnie zainteresowanym specjalistom z Państwa otoczenia.

Z wyrazami szacunku

Zespół OPI PIB oraz NAWA