Wydział Ekonomii
i Finansów

Zaproszenie do publikacji rozdziału 20 pkt. z poziomu I lub za 5 pkt.

Szanowni Państwo,

Z dniem 20.02.2020 roku rozpoczęliśmy realizację projektu badawczego pt. WSPÓŁCZESNE UWARUNKOWANIA ROZWOJU CZŁOWIEKA. KONTEKSTY EDUKACYJNE, SPOŁECZNE I KULTUROWE.

Projekt badawczy realizowany jest we współpracy z uczelnią: Bioeconomy Development Faculty of Vytautas Magnus University

Celem projektu jest realizowanie badań ilościowych i jakościowych związanych z rozwojem człowieka w wymiarze edukacyjnym, społecznym i kulturowym.

Projekt badawczy skierowany jest do pracowników naukowych, doktorantów, studentów oraz praktyków zajmujących się zagadnieniami z obszaru pedagogiki czy psychologii.

W związku z powyższym, zapraszamy Państwa do przesyłania tekstów do monografii naukowej pod redakcją pt.  WSPÓŁCZESNE UWARUNKOWANIA ROZWOJU CZŁOWIEKA. KONTEKSTY EDUKACYJNE, SPOŁECZNE I KULTUROWE.

Proponowana tematyka artykułów:
*Edukacyjne konteksty rozwoju człowieka
*Społeczne konteksty rozwoju człowieka
*Kulturowe konteksty rozwoju człowieka
*Zdrowy rozwój człowieka
*Psychologia rozwoju człowieka
*Rola wychowania w rozwoju człowieka

Zapraszamy państwa do zgłaszania rozdziałów do monografii oraz do uczestnictwa w projekcie badawczym w formie:
1) WSPÓŁKIEROWNIKA PROJEKTU;
2) WSPÓŁREDAKTORA MONOGRAFII NAUKOWEJ;
3) UCZESTNIKA RADY NAUKOWEJ PROJEKTU,

Dodatkowe informacje znajdują się na stronie internetowej:

http://know-press.eu/?p=1737

lub

https://www.facebook.com/LaboratoriumWiedzyArturBorcuch/

Wymogi: http://know-press.eu/?page_id=154

Zapraszamy do kontaktu mailowego: redakcja@know-press.euDo pobrania:

Ulotka

Formularz zgłoszeniowy

Formatka artykułu