Wydział Ekonomii
i Finansów

X edycja rankingu Fundacji - wręczymy Akademickie Oscary

 

 

Fundacja Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego

zaprasza do udziału w jubileuszowej, X edycji

Ogólnopolskiego Programu Certyfikacji Szkół Wyższych

UCZELNIA LIDERÓW 2020

 

O certyfikat "Uczelnia Liderów" mogą aplikować zarówno uczelnie, jak również - samodzielnie - ich jednostki organizacyjne (np. wydziały, instytuty, katedry). Certyfikat może więc być przyznany całej uczelni, ale także poszczególnym jednostkom uczelni, które - zgodnie z Regulaminem naszego Konkursu - posiadają samodzielność w zakresie poddania się procedurze certyfikacji. Naszym wyróżnieniem uhonorujemy najlepsze polskie uczelnie i ich jednostki, kształcące absolwentów wyposażonych w kompetencje liderskie i umiejętności przydatne na rynku pracy.

 

Zapraszamy na www.uczelnia-liderow.pl

 

Zgłoszenia w X edycji przyjmujemy w terminie do 22 maja 2020 roku. Ogłoszenie wyników nastąpi z początkiem czerwca 2020 roku, a Uroczysta Gala Finałowa Konkursu odbędzie się w drugiej połowie czerwca 2020 roku. Rozstrzygnięcie konkursu, ogłoszenie Listy Laureatów i przekazane wyróżnionym szkołom wyższym certyfikatów "Uczelnia Liderów" nastąpi niezależnie od sytuacji epidemicznej -w formie i trybie dostosowanym do tej sytuacji. Zależy nam, by w okresie rekrutacji na studia wszyscy Laureaci mogli szczycić się faktem uzyskania wyróżnienia i informować o nim opinię publiczną. Zwłaszcza, że z uwagi na obecną sytuację epidemiczną rekrutacja może nastręczać trudności, a dodatkowy atut marketingowy w postaci prestiżowego certyfikatu jakości ma szansę przyczynić się do sukcesu na rynku akademickim!

 

W tym roku, z okazji jubileuszowej, X edycji Konkursu, przyznamy wyróżnienia specjalne - "Akademickie Oscary" - dla Uczelni i ich jednostek organizacyjnych najwyżej ocenianych w historii Konkursu Uczelnia Liderów, tj. w dotychczasowych edycjach naszego Programu. Zarząd Fundacji wybierze i nagrodzi te Uczelnie, które uczestniczyły w poprzednich edycjach Konkursu, uzyskując w nich wysokie lokaty, i które nadal mogą być wzorami do naśladowania dla innych szkół wyższych pod względem jakości kształcenia, współpracy z otoczeniem gospodarczym i kształcenia ukierunkowanego na kreowanie kompetencji liderskich. "Akademickie Oscary" będą wyróżnieniami specjalnymi przyznanymi tylko i wyłącznie jeden raz - w ramach X jubileuszowej edycji "Uczelni Liderów".

 

Niezależnie od przyznania "Akademickich Oscarów" w konkursie "Uczelnia Liderów" już po raz dziesiąty wyróżnimy najlepsze polskie uczelnie, a także ich podstawowe jednostki organizacyjne, kształcące LIDERÓW SPOŁECZNYCH - absolwentów wyposażonych w umiejętności i kompetencje liderskie. Państwa uczelnia / jednostka zasługuje na certyfikat, jeśli prowadzi studia w taki sposób, by uczyć studentów kreatywności, samodzielności intelektualnej, umiejętności podejmowania decyzji, odpowiedzialności, komunikatywności, pewności siebie oraz innych cech przydatnych w pełnieniu ról przywódczych we współczesnym społeczeństwie i państwie.

 

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE!

 

Dodatkowe informacje:

 

Jak zgłosić się do Programu? kliknij!

 

Korzyści z udziału w Programie - kliknij!

 

Regulamin (do pobrania) - kliknij!


Kontakt z organizatorem:

+48 32 747-26-03
kom. +48 607-035-169
biuro@fundacja-edukacja.org.pl