Wydział Ekonomii
i Finansów

Web of Science - 23 lutego 2018 r.

Web of Science - kryteria wyboru i indeksacja źródeł.

Bibliometryczna ocena dorobku naukowego

 

piątek, 23 lutego 2018 r.

 

miejsce: sala nr 2058 w Instytucie Biologii ul. Ciołkowskiego 1J

 

prowadzący:

 

Marcin Kapczyński  z wykształcenia jest psychologiem. Ukończył studia na wydziale Filozofii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Zawodowo początkowo związany z konsultingiem działał świadcząc doradztwo klientom reprezentującym różne branże m.in. w McKinsey & Company czy Frost & Sullivan. W Thomson Reuters obecnie Clarivate Analytics od 2010. W swojej pracy zajmuje się głównie: przybliżaniem arkan bibliometrii, prowadzeniem szkoleń, świadczeniem wsparcia użytkownikom zasobów udostępnianych w ramach Wirtualnej Biblioteki Nauki, a także obsługą bieżących zapytań. Jako gość wielu wydarzeń i konferencji naukowych ma sposobność współuczestniczyć w procesach związanych z kształtowaniem się obrazu nauki polskiej, jak i doświadczać wielu wyzwań stojących przed środowiskiem.

 

 

Cześć pierwsza 10:00 - 11:00

 

Jakie wymogi musi spełnić czasopismo zgłaszane do Web of Science?

 • Podstawy idei seletywności wyboru czasopism
 • Master journal list a “lista filadelfijska” - próba definicji
 • Web of Science Core Collection i inne bazy bibliograficzno abstraktowe określenie zakresu zbiorów
 • Kryteria selekcji wyboru źródeł
 • Proces zgłaszania i ewaluacji czasopism
 • Wskaźników bibliometryczne stosowane w ocenie czasopism

 

Część druga 11:15 – 13:00

 

Web of Science zakres i wykorzystanie, metody budowania kwerend
i sposoby wyszukiwań, filtrowanie, analizowanie i zarządzanie rezultatami. Określanie najbardziej wpływowych prac.

 

 • Tworzenie raportów cytowań. Indeks h i inne zmienne stosowane w ocenie dorobku naukowego.
 • Wykorzystanie Endnote do gromadzenia i zamieszczania bibliografii załącznikowej
 • Formatowanie stylów bibliograficznych i zastosowanie przypisów w tekście pracy
 • Określanie jakości czasopisma na podstawie Journal Citation Reports
 • Moduł bibliomteryczny Incites Benchmark&Analytics