Wydział Ekonomii
i Finansów

Publikacja Ekonomia i Zarządzanie 20 pkt.

Szanowni Państwo,

Z dniem 10.02.2020 roku rozpoczęliśmy realizację 2 projektów badawczych z Ekonomii oraz z Zarządzania:
pt: EKONOMIA I FINANSE W XXI WIEKU. WYZWANIA DLA ZGLOBALIZOWANEGO ŚWIATA,
pt: ZARZĄDZANIE I LOGISTYKA W XXI WIEKU. KIERUNKI ROZWOJU.

Projekty badawcze realizowane są we współpracy z uczelniami: ICMS Intermational oraz "Silk Road" International University of Tourism.
Projekty badawcze skierowane są do pracowników naukowych, profesorów, doktorów, doktorantów, studentów oraz praktyków zajmujących się podaną problematyką.

Efektem realizowanych projektów badawczych będzie:
1) wydana monografia z wykazu wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe (poziom I – 80 pkt.)  KOMUNIKAT MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO z dnia 17 grudnia 2019 r. [20 pkt. za rozdział w monografii naukowej]
2) wydana monografia 5 pkt. za rozdział.

W związku z powyższym, zapraszamy Państwa do przesyłania tekstów do monografii naukowych.

Proponowana tematyka rozdziałów naukowych z Ekonomii:
*ekonomika informacji i sektora informacyjnego
*ekonomia behawioralna
*międzynarodowe rynki kapitałowe
*analiza ekonomiczna i finansowa w sektorze publicznym
*systemy bankowe
*przedsiębiorczość i innowacyjność podmiotów gospodarczych
*przekształcenia własnościowe
*modelowanie rynków finansowych
*rozwój ekonomiczny a procesy demograficzne

Proponowana tematyka rozdziałów naukowych z Zarządzania:
*zarządzanie publiczne
*teoria i metody organizacji
*procesy i struktury zarządzania
*innowacje organizacyjne
*organizacja, modelowanie i doskonalenie procesów produkcji
*koncepcje i metody zarządzania przedsiębiorstwem
*metody wspomagania decyzji w systemach zarządzania produkcją
*logistyka transportu
*zarządzanie łańcuchami dostaw
*e-logistyka

Opublikowanie rozdziału w monografii 20 pkt: cena 1400 zł. (Po uzyskaniu pozytywnych recenzji)
Opublikowanie rozdziału w monografii 5 pkt: cena 300 zł. (Po uzyskaniu pozytywnych recenzji)

Bardzo serdecznie zapraszamy Państwa do uczestnictwa w projekcie i przesyłania tekstów do monografii naukowej, a także zachęcamy do rozpropagowania niniejszej informacji wśród swoich współpracowników (ewentualnie zamieszczenia na stronie internetowej).
W załączniku więcej informacji odnośne monografii oraz prowadzonych badań.

Dodatkowe informacje znajdują się na stronie internetowej:
Ekonomia: http://know-press.eu/?p=1715
Zarządzanie: http://know-press.eu/?p=1725
Wymogi redakcyjne: http://know-press.eu/?page_id=154
www.know-press.eu
e-mail: redakcja@know-press.eu

Do pobrania:

Ulotka Ekonomia 20 pkt.

Ulotka Zarządzanie 20 pkt.

Formularz-zgłoszeniowy Ekonomia 20 pkt

Formularz-zgłoszeniowy Zarządzanie 20 pkt

Formatka artykułu