Wydział Ekonomii
i Finansów

Konkurs Uczelnia Liderów - zaproszenie do IX edycji

IX edycja Konkursu "Uczelnia Liderów"

 

Wyróżniamy najlepsze uczelnie w Polsce 

Fundacja Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego zaprasza do udziału w 9. edycji Ogólnopolskiego Programu Certyfikacji Szkół Wyższych UCZELNIA LIDERÓW 2019. O certyfikat "Uczelnia Liderów" mogą aplikować zarówno uczelnie, jak również - samodzielnie - ich podstawowe jednostki organizacyjne (np. wydziały). Certyfikat może więc być przyznany całej uczelni, ale także poszczególnym wydziałom uczelni, które - zgodnie z Regulaminem naszego Konkursu - posiadają samodzielność w zakresie poddania się procedurze certyfikacji.

Szczegółowe informacje: www.uczelnia-liderow.pl

W konkursie "Uczelnia Liderów" już po raz dziewiąty wyróżnimy w tym roku najlepsze polskie uczelnie, a także ich podstawowe jednostki organizacyjne, kształcące LIDERÓW SPOŁECZNYCH, tj. absolwentów wyposażonych w umiejętności i kompetencje liderskie. Państwa uczelnia / wydział zasługuje na certyfikat, jeśli prowadzi studia w taki sposób, by uczyć studentów kreatywności, samodzielności intelektualnej, umiejętności podejmowania decyzji, odpowiedzialności, komunikatywności, pewności siebie oraz innych cech przydatnych w pełnieniu ról przywódczych we współczesnym społeczeństwie i państwie. ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE!

Zgłoszenia w 9. edycji przyjmujemy w terminie do 12 kwietnia 2019 roku.

Misją Programu Uczelnia Liderów jest identyfikowanie i promowanie najlepszych polskich uczelni oraz ich podstawowych jednostek organizacyjnych, kształcących absolwentów przedsiębiorczych, kreatywnych, wyposażonych w umiejętności i kompetencje przywódcze, zdolnych do osiągania sukcesów na rynku pracy. W ramach Programu Uczelnia Liderów akredytujemy szkoły wyższe i ich podstawowe jednostki organizacyjne (wydziały, kolegia), które mogą poszczycić się innowacyjnymi działaniami ukierunkowanymi na edukację praktyczną studentów, kreowanie u nich postaw liderskich oraz aktywną współpracę z podmiotami rynku pracy.
 

Warunkiem uczestnictwa w Programie Uczelnia Liderów jest przesłanie na adres biura Programu wypełnionego zgłoszenia i ankiety certyfikacyjnej. Zgłoszenie należy przesłać zarówno drogą elektroniczną, jak i pocztą tradycyjną na adresy: info@fundacja-edukacja.org.pl oraz Grażyna Kaczmarczyk, Prezes Zarządu Fundacji Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego, ul. Rodakowskiego 14/168, 41-219 Sosnowiec. Ankietę certyfikacyjną należy przesłać wyłącznie drogą elektroniczną na adres:  info@fundacja-edukacja.org.pl. W przypadku drogi tradycyjnej (pocztowej) o przyjęciu zgłoszenia decyduje data stempla pocztowego, a nie data dostarczenia zgłoszenia do siedziby organizatora. TERMIN PRZYJMOWANIA ZGŁOSZEŃ: do 12 kwietnia 2019 roku.

Dodatkowe informacje:

Strona internetowa konkursu - kliknij!

Jak zgłosić uczelnię do Programu? kliknij!

Korzyści z udziału w Programie - kliknij!