Wydział Ekonomii
i Finansów

Zaproszenie na VII i VIII Międzynarodową Konferencję Naukową

Szanowni Państwo, Drogie Koleżanki i Koledzy,

 

Serdecznie zapraszam na dwie organizowane w 2018 międzynarodowe konferencje naukowe z rozpoczętego przez nas cyklu:


VII Międzynarodowa Konferencja „Nauki społeczne i techniczne – zakres współpracy na rzecz poprawy bezpieczeństwa”, Taras widokowy Międzynarodowego Portu Lotniczego Katowicach Pyrzowicach, 22 czerwca 2018 roku,


VIII Międzynarodowa Konferencja „Nauki społeczne i techniczne – zakres współpracy na rzecz perspektyw rozwoju Przemysłu 4.0.” Centrum Innowacji i Transferu Technologii w Gliwicach, 28 września 2018 roku.

 

Artykuły naukowe zgłoszone w ramach konferencji (po uzyskaniu pozytywnych recenzji), opublikowane zostaną w poniższych czasopismach (w zgłoszeniu prosimy o zadeklarowanie typowanego numeru):

  • Zarządzanie Zasobami Ludzkimi (Lista B, 13 pkt., poz. 2490)
  • Międzynarodowe Studia Humanistyczne. Społeczeństwo i Edukacja (Lista B, 7 pkt., poz. 2062)
  • Europejskie Studia Społeczno-Humanistyczne Prosopon (Lista B, 6 pkt., poz. 1754)
  • Międzynarodowe Studia Społeczno-Humanistyczne Humanum (Lista B, 7 pkt., poz. 1401)
  • Komunikacja Publiczna (kwartalnik nieparametryzowany)
  • Uwaga! Osoby chętne do publikacji artykułu po angielsku w zagranicznym czasopiśmie z Listy A z IF (o interdyscyplinarnym charakterze) prosimy o wpisanie takiej adnotacji w formularzu zgłoszeniowym. Przymierzamy się do stworzenia takiego jednego numeru. Do recenzji będą kierowane wyłącznie artykuły o charakterze naukowym, empirycznym.

 

Artykuły powinny zostać przesłane do: 1.06.2018 roku. Proszę o przygotowanie tekstów zgodnie z wymogami edytorskimi w/w czasopism, dostępnymi na stronach internetowych każdego z nich.

 

W załączeniu formularze zgłoszeniowe. Zgłoszenia i wszelkie zapytania proszę przesyłać na adres: konferencjazppio@us.edu.pl 

 

Wysokość opłaty konferencyjnej ponoszonej przez uczestników konferencji to: 590 zł. Opłatę należy uiścić do 30.04.2018. Niezmienna pozostała formuła opłaty: za wystąpienie konferencyjne, niezależnie od ilości współautorów oraz bezpłatny udział bierny wszystkich zainteresowanych, niezależnie od statusu.  

 

Wpłaty prosimy dokonać na konto Politechniki Śląskiej w Gliwicach ul. Akademicka 2A 44-100 Gliwice: 60 1050 1230 1000 0002 0211 3056

ING BANK ŚLĄSKI S.A. O/ w Gliwicach

Opis wpłaty: „Nauki społeczne i humanistyczne 7 lub 8”, nazwisko i imię uczestnika

Faktura zostanie wystawiona na podmiot dokonujący przelewu.

 

Rejestracja:

Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 30 marca 2018 r. poprzez wypełnienie i odesłanie na adres konferencjazppio@us.edu.pl formularza zgłoszeniowego. 

VII_formularz zgłoszeniowy

VIII_formularz zgłoszeniowy

Zaproszenia na VII Konferencję Naukie społeczne i techniczne

Zaproszenia na VIII Konferencję Naukie społeczne i techniczne