Wydział Ekonomii
i Finansów

Zaproszenie na międzynarodowe forum studenckie "Dialog wielokulturowy młodzieży regionu nadniemeńskiego".

W imieniu Grodzieńskiego Uniwersytetu Państwowego im Janki Kupały chcielibyśmy serdecznie zaprosić studentów i doktorantów 
Uniwersytetu w Białymstoku na międzynarodowe forum studenckie "Dialog wielokulturowy młodzieży regionu nadniemeńskiego".

Termin i miejsce wydarzenia: 12-15.07.2017 r. Grodno,(nad Kanałem Augustowskim)po jego białoruskiej stronie.

Szczegółowe informacje i zapisy pod adresem poczty elektronicznej: sup@uwb.edu.pl
Liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.


Wstępny program międzynarodowego studenckiego forum

 „Dialog wielokulturowy młodzieży regionu nadniemeńskiego:

młodzież a przyszłość”

 

Organizator: Instytucja Edukacji „Państwowy Uniwersytet Grodzieński imienia Janki Kupały”

Miejsce przeprowadzenia: Republika Białoruś, Grodno

Termin przeprowadzenia: 12— 15.07.2017

Uczestnicy: zespoły studentów liderów uczelni (do 7 osób)

 

Czas

Czynność

Miejsce

12.07.2017

przed godz. 14.00

Przyjazd uczestników.

Rejestracja uczestników.

Zakwaterowanie.

Dom Studenta 5

ul. Limoża,27/1

14.00-14.30

Uroczyste otwarcie forum.

Słowo powitalne Zastępcy Przewodniczącego Grodzieńskiego Obwodowego Komitetu Wykonawczego oraz Rektora Uniwersytetu.

Uniwersytet Grodzieński
ul. Orzeszkowej,22

14.30-15.30

Wzajemne poznanie się uczestników forum.

Określenie zadań projektowych.

Uniwersytet Grodzieński
ul. Orzeszkowej,22

15.30-17.30

Szkolenia z budowania zespołów.

Uniwersytet Grodzieński
ul. Orzeszkowej,22

17.30-18.30

Kolacja.

Uniwersytet Grodzieński
ul. Orzeszkowej,22

18.30-20.00

Zwiedzanie miasta z przewodnikiem.

Grodno

21.00-24.00

Dyskoteka.

Centrum Młodzieżowe w Grodnie

13.07.2017

08.00-08.30

Śniadanie.

Uniwersytet Grodzieński
ul. Orzeszkowej,22

08.30-23.00

Obóz namiotowy nad Kanałem Augustowskim.

Kanał Augustowski

14.07.2017

08.30-09.00

Śniadanie.

Uniwersytet Grodzieński
ul. Orzeszkowej,22

09.00-10.00

Zwiedzanie Państwowego Uniwersytetu Grodzieńskiego imienia Janki Kupały.

 

10.00-13.00

Otwarty Klub Dyskusyjny.

Spotkanie z deputowanymi do Izby Przedstawicieli oraz  Grodzieńskiego Obwodowego Komitetu Wykonawczego, Przewodnoczącym Grodzieńskiej Obwodowej Rady Deputowanych.

Uniwersytet Grodzieński
ul. Orzeszkowej,22

13.00-14.00

Obiad.

Uniwersytet Grodzieński
ul. Orzeszkowej,22

14.00-16.00

Gra „Debaty”.

Uniwersytet Grodzieński
ul. Orzeszkowej,22

16.00-18.00

Warsztaty „Jestem liderem!”

Uniwersytet Grodzieński
ul. Orzeszkowej,22

18.00-19.00

Kolacja.

Uniwersytet Grodzieński
ul. Orzeszkowej,22

19.00-20.00

Koncert uczelnianych zespołów twórczych.

Uniwersytet Grodzieński
ul. Lenina,32

20.00-22.00

Wycieczka.

 

15.07.2017

08.30-09.00

Śniadanie.

Uniwersytet Grodzieński
ul. Orzeszkowej,22

09.00-12.00

Prezentacja projektów realizowanych przez zespoły uczestniczące w forum.

Uniwersytet Grodzieński
ul. Orzeszkowej,22

12.00-13.00

Konferencja prasowa.

Uniwersytet Grodzieński
ul. Orzeszkowej,22

13.00-14.00

Obiad.

Uniwersytet Grodzieński
ul. Orzeszkowej,22

14.00-16.00

Otwarty Mikrofon „Podsumowanie wyników forum”.

Uniwersytet Grodzieński
ul. Orzeszkowej,22

po godz. 16.00

Wyjazd.