Wydział Ekonomii
i Finansów

Zaproszenie na III Konferencja Naukowa „Wyzwania dla gospodarek i organizacji w XXI wieku”

 

Mamy zaszczyt zaprosić Państwa do uczestnictwa w III edycji Konferencji Naukowej „Wyzwania dla gospodarek i organizacji w XXI wieku”. Jednocześnie uprzejmie prosimy o przekazanie współpracownikom informacji o organizowanej Konferencji. Konferencja odbędzie się dnia 16 marca 2018 roku. Będzie realizowana – tak jak dwie wcześniejsze - w systemie internetowym (e-konferencja). Organizatorem Konferencji jest Katedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim Uniwersytetu Szczecińskiego. Poprzednie konferencje zgromadziły przedstawicieli wielu ośrodków naukowych z całej Polski. Prezentacjom referatów konferencyjnych towarzyszyła ożywiona dyskusja naukowa.

 

Zgłoszenia udziału przyjmowane są (za pośrednictwem formularza na stronie www Konferencji) do 31.01.2018 r., a pełne teksty referatów do 02.03.2018 r. Po uzyskaniu pozytywnych recenzji referaty uczestników (w zależności od wybranej formy uczestnictwa) zostaną opublikowane w wysokopunktowanym czasopiśmie „Marketing i Rynek” (9 pkt. w punktacji ministerialnej) bądź recenzowanej monografii naukowej wydawanej w ramach serii wydawniczej towarzyszącej Konferencji „Gospodarka i Organizacja” (4 pkt. w punktacji ministerialnej).


Szczegółowe informacje znajdą Państwo na stronie internetowej Konferencji oraz w ulotce dostępnej pod linkiem:

 

http://wyzwania.kzkl.eu/ulotka3.pdf

 

Inne użyteczne linki:

 

Informacja o serii wydawniczej „Gospodarka i Organizacja”:

 

http://wyzwania.kzkl.eu/?a=8/53//2/9/oig/0&c=9/3

 

Formularz zgłoszenia chęci publikacji w monografii (inny niż formularz
zgłoszenia na konferencję):

 

http://wyzwania.kzkl.eu/?a=8/48//10//9&c=9/3

 

Zachęcamy do pozostania z nami w kontakcie na naszym profilu facebookowym
- do polubienia naszego profilu:

 

https://www.facebook.com/Konferencja-W-kierunku-zarz%C4%85dzania-procesowego-organizacj%C4%85-1727466100844543/

 

Wszystkie polecane przez nas inicjatywy są zestawione w jednej witrynie
internetowej:

 

WWW.POLECAMY.KZKL.EU