Wydział Ekonomii
i Finansów

XXI MIĘDZYNARODOWEJ KONFERENCJI NAUKOWEJ „Komputerowe Systemy Wspomagania Nauki, Przemysłu i Transportu"

UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNO-HUMANISTYCZNY
im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu
WYDZIAŁ TRANSPORTU I ELEKTROTECHNIKI

POLSKA AKADEMIA NAUK
KOMITET TRANSPORTU

serdecznie zapraszają Szanownych Państwa do wzięcia udziału


XXI MIĘDZYNARODOWEJ KONFERENCJI NAUKOWEJ

„Komputerowe Systemy Wspomagania Nauki, Przemysłu i Transportu"

TransComp 2017
4 - 7 grudnia 2017r.

zorganizowanej pod patronatem
JM REKTORA
UNIWERSYTETU TECHNOLOGICZNO-HUMANISTYCZNEGO
im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu
Prof. dr hab. inż. Zbigniewa ŁUKASIKA
Artykuły z Konferencji TransComp 2017 będą publikowane w czasopismach:

1)  Autobusy. Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe (7 pkt. lista B)
2)  TTS. Technika Transportu Szynowego (5 pkt. lista B)
Z poważaniem
Halina Chamska-Wolińska

Załączam Komunikat. Podaję tel. do mnie: 730 798670, 602 178 346, 602 588 737

W przypadku zainteresowania konferencją proszę o wypełnienie formularza zgłoszeniowego ze strony:

http://uniwersytetradom.pl/forms/karta_uczestnictwa7.php

lub przesłanie e-maila zwrotnego o treści:
- będę brał(a) udział w konferencji z referatem z podaniem nazwy czasopisma,
- będę brał(a) udział w konferencji bez referatu,
- będę publikował(a) artykuł(y) bez udziału w konferencji z podaniem nazwy czasopisma,

Strona internetowa Konferencji:

http://uniwersytetradom.pl/redirect.php?action=setcategory&id=1073

Nadesłanie pełnych tekstów artykułów tylko w wersji elektronicznej do dnia 15.10.2017r. zgodnie ze wzorem ze strony internetowej w Wordzie na adres:  transcomp@wp.pl<mailto:transcomp@wp.pl> lub konf.transcomp@wp.pl<mailto:konf.transcomp@wp.pl>.
Warunki uczestnictwa


Warunkiem uczestnictwa w konferencji jest:

 *  nadesłanie karty uczestnictwa<http://uniwersytetradom.pl/forms/karta_uczestnictwa7.php> (do 15.10.2017r.)
 *  nadesłanie pełnych tekstów referatów - sposób przygotowania<http://uniwersytetradom.pl/redirect.php?action=setcategory&id=910>
 *  wniesienie opłaty konferencyjnej do 31 października 2017 r.

Termin Konferencji: 4 - 7 grudnia 2017 r.

Język konferencji: polski, angielski

Termin nadsyłania referatów: do 15 października 2017 r.

Wszystkie nadesłane referaty będą recenzowane przez dwóch recenzentów. Na tej podstawie zakwalifikowane zostaną do prezentacji podczas obrad oraz do druku we wskazanym przez uczestnika podczas rejestracji czasopiśmie. W ramach opłaty konferencyjnej proponujemy publikacje w czasopiśmie TTS - Technika Transportu Szynowego (5pkt.) lub Autobusy - Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe (7 pkt.). Warunkiem opublikowania artykułu będzie wniesienie opłaty konferencyjnej.Opłata konferencyjna płatna do 31.10.2017r. wynosi:

 *  1600 zł od osoby,
 *  doktoranci: 1400 zł od osoby,
 *  osoby towarzyszące: 1400 zł od osoby,
 *  opłata za każdy dodatkowy artykuł (tego samego autora/autorów) przy udziale w konferencji: 200 PLN/pub
 *  opłata za artykuł bez uczestnictwa 500 zł/pub
 *  dopłata za pokój jednoosobowy (po wcześniejszym kontakcie z organizatorami) 300 PLN - do dnia 31.10.2017r., liczba pokoi jednoosobowych ograniczona

Opłata konferencyjna obejmuje:

 *  nocleg,
 *  udział w konferencji,
 *  materiały konferencyjne (nie dotyczy osób towarzyszących),
 *  wyżywienie,
 *  przerwy kawowe,
 *  udział w imprezach towarzyszących.W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w konferencji po 31 października 2017r. - dokonanej wpłaty nie zwracamy.