Wydział Ekonomii
i Finansów

Międzynarodowe Sympozjum "Ecohydrology for the Circular Economy and Nature-Based Solutions towards mitigation/adaptation to Climate Change", które odbędzie się w Łodzi w dniach 26-28 września 2017 roku.