Wydział Ekonomii
i Finansów

Konkurs na projekt monety upamiętniającej 100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości

Konkurs na projekt monety upamiętniającej 100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości

 

Konkurs polega na przygotowaniu propozycji projektu graficznego awersu i rewersu monety kolekcjonerskiej o nominale 10 zł z okazji przypadającej w 2018 r. 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

 

Nagrody:

Nagroda Główna w wysokości 20 000 zł, Kapituła może również przyznać Wyróżnienie w wysokości 10 000 zł oraz Nagrodę Specjalną w wysokości 5000 zł

 

Prace należy wysyłać do 14 czerwca 2017 r.  na adres: Narodowy Bank Polski, ul. Świętokrzyska 11/21, 00 - 919 Warszawa z dopiskiem Konkurs na projekt monety (o przyjęciu pracy decyduje data stempla pocztowego) lub linku (wetransfer, dropbox, onedrive, google drive, lub box.com) umożliwiającego pobranie przygotowanej przez Uczestnika pracy na adres dkp.konkurs@nbp.pl  

 

Do udziału w konkursie zapraszamy wszystkie osoby, które ukończyły 16 lat.

 

Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi 30 czerwca 2017r.  

Więcej informacji  na stronie: www.nbp.pl/konkurs