Wydział Ekonomii
i Finansów

XV OGÓLNOPOLSKI KONKURS NA ESEJ – PODRÓŻE Z ANDRZEJEM STASIUKIEM

Celem Konkursu jest zainteresowanie młodzieży esejem, jako
jedną z form wypowiedzi. Esej daje możliwość swobodnego wyrażania
swoich myśli oraz nowatorskiego ujęcia znanego tematu.

Tematem XV Ogólnopolskiego Konkursu na Esej jest twórczość Andrzeja
Stasiuka – prozaika, poety, eseisty, dramaturga, jednego z
najważniejszych pisarzy polskich średniego pokolenia. Uhonorowany
wieloma nagrodami m.in. nagrodą Fundacji im. Kościelskich, za
powieść _Biały kruk_ (1995) oraz Nagrodą Literacką „Nike”, za
powieść _Jadąc do Babadag_ (2005). Mówi, że początki jego
pisarstwa przypadły na bardzo przyjemne czasy. Nikt go do niczego nie
nakłaniał, niczego od niego nie chciał. Dziś nie pamięta nawet, czy
literatura kojarzyła mu się wtedy z pieniędzmi i rzeczywistością.
Chyba nie przychodziło mu do głowy, że mógłby zajmować się
czymkolwiek poza pisaniem i życiem.

Autor _Jadąc do Babadag_ zawsze kochał podróże. W młodości
jeździł autostopem z jednego końca Polski na drugi. Zatrzymywał
ciężarówkę, wskakiwał na pakę i spod plandeki obserwował
krajobrazy. Podróż uważa za eksperyment na sobie, za konieczność a
także przyjemność. Pisarz powtarza za Andersenem, że
„podróżować to znaczy żyć. W każdym razie podwójnie,
potrójnie, wielokrotnie”.
                          Nadesłane prace
będą oceniane przez Kapitułę Konkursu, złożoną z pracowników
naukowych Uniwersytetu Opolskiego, w skład, której wchodzą: dr hab.
Adrian Gleń – poeta, krytyk literacki, teoretyk literatury, pracownik
Instytutu Filologii Polskiej, dr hab. Jacek Gutorow, prof. UO – poeta,
eseista, krytyk literacki, tłumacz, pracownik Instytutu Filologii
Angielskiej, dr Sławomir Kuźnicki – poeta, krytyk literacki,
tłumacz, pracownik Instytutu Filologii Angielskiej.

Uprzejmie prosimy, aby zechcieli Państwo przekazać nasze zaproszenie
do udziału  w Konkursie Studentom Państwa uczelni (szczegółowy
regulamin oraz plakat w załączniku). Wierzymy, że dzięki Państwa
pomocy uda nam się dotrzeć z informacją o naszym Konkursie do
większej liczby zainteresowanych osób. Regulamin Konkursu jest
również dostępny na stronie internetowej: www.mbp.opole.pl [1].
Bliższe informacje dostępne są w Dziale Promocji MBP, Danuta Łuczak,
tel. 77 454 80 30, 77 454 80 32 wew. 402, e-mail: promocja@mbp.opole.pl