Wydział Ekonomii
i Finansów

Konkurs na stanowisko asystenta w zakresie nauk ekonomicznych w Zakładzie Ekonomiki i Finansów Samorządu Terytorialnego