Wydział Ekonomii
i Finansów

KONKURS na stanowisko asystenta w Zakładzie Zarządzania

KONKURS na stanowisko asystenta w Zakładzie Zarządzania

 

 

 

Białystok, 09.07.2019 r.

 

 

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU NA STANOWISKO ASYSTENTA

w Zakładzie Zarządzania

na Wydziale Ekonomii i Zarządzania UwB

 

 

Przewodnicząca Komisji Konkursowej uprzejmie informuje, że w konkursie na stanowisko asystenta w Zakładzie Zarządzania  na Wydziale Ekonomii i Zarządzania ogłoszonym w dniu  4 czerwca 2019 r. pozytywną opinię Komisji Konkursowej

otrzymała: mgr Julita Augustyńczyk.

Rozstrzygnięcie konkursu nie jest równoznaczne z nawiązaniem stosunku pracy z Uniwersytetem w Białymstoku. Ostateczną decyzję podejmie J.M. Rektor po zapoznaniu się ze stanowiskiem Rady Wydziału Ekonomii i Zarządzania UwB oraz Dziekana.