Wydział Ekonomii
i Finansów

Konkurs na stanowisko adiunkta w zakresie nauk ekonomicznych w Zakładzie Zrównoważonego Rozwoju

Konkurs na stanowisko adiunkta w zakresie nauk ekonomicznych w Zakładzie Zrównoważonego Rozwoju

Białystok, 05.09.2018 r.

 

 

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU NA STANOWISKO ADIUNKTA

w Zakładzie Zrównoważonego Rozwoju

na Wydziale Ekonomii i Zarządzania UwB

 

 

Przewodnicząca Komisji Konkursowej uprzejmie informuje, że w konkursie na stanowisko adiunkta w Zakładzie Zrównoważonego Rozwoju  na Wydziale Ekonomii i Zarządzania ogłoszonym w dniu 11 lipca 2018 r. pozytywną opinię Komisji Konkursowej otrzymała: dr Edyta Sidorczuk-Pietraszko.

Rozstrzygnięcie konkursu nie jest równoznaczne z nawiązaniem stosunku pracy z Uniwersytetem w Białymstoku. Ostateczną decyzję podejmie J.M. Rektor po zapoznaniu się ze stanowiskiem Rady Wydziału Ekonomii i Zarządzania UwB oraz Dziekana.