Wydział Ekonomii
i Finansów

Konkurs na stanowisko adiunkta w zakresie nauk ekonomicznych w Katedrze Polityki Ekonomicznej i Rozwoju Gospodarczego

Konkurs na stanowisko adiunkta w zakresie nauk ekonomicznych w Katedrze Polityki Ekonomicznej i Rozwoju Gospodarczego

 

 

Białystok, 05.04.2018 r.

 

 

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU NA STANOWISKO ADIUNKTA

w Katedrze Polityki Ekonomicznej i Rozwoju Gospodarczego

na Wydziale Ekonomii i Zarządzania UwB

 

 

Przewodnicząca Komisji Konkursowej uprzejmie informuje, że w konkursie na stanowisko adiunkta w Katedrze Polityki Ekonomicznej i Rozwoju Gospodarczego  na Wydziale Ekonomii i Zarządzania ogłoszonym w dniu 13 marca 2018 r. pozytywną opinię Komisji Konkursowej otrzymała: dr Joanna B. Zielińska.

Rozstrzygnięcie konkursu nie jest równoznaczne z nawiązaniem stosunku pracy z Uniwersytetem w Białymstoku. Ostateczną decyzję podejmie J.M. Rektor po zapoznaniu się ze stanowiskiem Rady Wydziału Ekonomii i Zarządzania UwB oraz Dziekana.