Wydział Ekonomii
i Finansów

Konkurs na asystenta w Zakładzie Ekonomii Instytucjonalnej

Konkurs na asystenta w Zakładzie Ekonomii Instytucjonalnej

 

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z decyzją nr 7/2021 z dnia 28 lipca 2021r.

Dziekana Wydziału Ekonomii i Finansów Uniwersytetu w Białymstoku

Prof. dr hab. Marzanny Poniatowicz unieważniony został konkurs na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczo -

dydaktycznych w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie ekonomia i finanse, w Katedrze Ekonomii Politycznej, w Zakładzie Ekonomii

Instytucjonalnej Wydziału Ekonomii i Finansów.