Wydział Ekonomii
i Finansów

Konkurs dla młodych naukowców i uczestników studiów doktoranckich WEiZ UwB

Dziekan Wydziału Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu w Białymstoku ogłasza konkurs dla młodych naukowców i uczestników studiów doktoranckich WEiZ UwB na finansowanie w 2018 roku  badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, służących rozwojowi młodych naukowców lub uczestników studiów doktoranckich na Wydziale Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu w Białymstoku.

Termin składania wniosków konkursowych zgodnie z Regulaminem (Uchwała Nr 465/X/17 Rady Wydziału Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 4 grudnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Badań Młodych Naukowców na Wydziale Ekonomii i Zarządzania UwB) upływa 31 stycznia 2018 r. Osobą odpowiedzialną za zbieranie wniosków jest mgr Agata Płusa (Białystok, ul. Warszawska 63, pokój 137, e-mail: a.plusa@uwb.edu.pl, tel. 85 745 77 33, 692 118 542).

 

Konkurs Badania Młodych Naukowców 2018