Wydział Ekonomii
i Finansów

Zaproszenie na konferencję Europejskie Forum Antyplagiatowe EFA 2019

Szanowni Państwo,

w imieniu Pana Prof. Jerzego Bralczyka - Przewodniczącego Rady Programowej EFPE, Pana Dominika Bralczyka - Prezesa Zarządu EFPE oraz własnym mam przyjemność zaprosić do udziału w Europejskim Forum Antyplagiatowym EFA 2019, które odbędzie się 29 października br. w Warszawie. 
 
Europejskie Forum Antyplagiatowe EFA 2019 będzie miało na celu omówienie i podsumowanie pierwszego roku funkcjonowania Jednolitego Systemu Antyplagiatowego (JSA) na uczelniach. Podczas EFA 2019 omówione zostaną najważniejsze problemy i wyzwania związane z wdrożeniem JSA, między innymi: 

• procedura antyplagiatowa – autonomia jednostek uczelnianych w tworzeniu regulaminów antyplagiatowych (w tym ustanawianiu standardów związanych z ocenianiem raportów z Jednolitego Systemu Antyplagiatowego w kontekście generowanych przez niego współczynników procentowego rozmiaru podobieństwa), 
• postępowanie wyjaśniające i dyscyplinarne – skuteczność JSA w kontekście wykrywania przez promotorów plagiatów w pracach studenckich, 
• JSA jako wsparcie opiekuna pracy – odpowiedzialność promotora za plagiat w pracy dyplomowej studenta, 
• aktualne wytyczne Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego i Polskiej Komisji Akredytacyjnej dotyczące stosowania JSA na poszczególnych poziomach i profilach kształcenia,
• przygotowanie użytkowników – podział ról i uprawnień w procedurze antyplagiatowej, konieczność prowadzenia szkoleń z obsługi JSA w kontekście ciągłego rozwoju systemu, 
• perspektywy doskonalenia JSA – potrzeby uczelni związane z rozbudową funkcji systemu oraz poszerzaniem zakresu referencyjnych baz danych, 
• możliwości usprawnienia procedury – integracja komercyjnych systemów obsługi studiów z JSA.

 
Do udziału w konferencji zaprosiliśmy dr. Andrzeja Kurkiewicza z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, prof. dr. hab. Zbigniewa Marciniaka - Przewodniczącego Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego, prof. dr. hab. Krzysztofa Diksa - Przewodniczącego Polskiej Komisji Akredytacyjnej, prof. dr. hab. Grzegorza Węgrzyna, a także dr. Marka Kozłowskiego - Kierownika Laboratorium Inżynierii Lingwistycznej Ośrodka Przetwarzania Informacji Państwowego Instytutu Badawczego.
 
 
W celu zgłoszenia chęci uczestnictwa w wydarzeniu, uprzejmie proszę o przesłanie skanu wypełnionego formularza na adres: efa@efpe.org.pl. Jednocześnie informuję, że ilość miejsc jest ograniczona, a o przyjmowaniu zgłoszeń decyduje kolejność ich nadsyłania.

Wszystkie osoby zainteresowane udziałem w wydarzeniu zachęcamy także do przesyłanie nam proponowanych zagadnień, które mogłyby zostać uwzględnione w konferencyjnym panelu dyskusyjnym. 

Kierownik projektu
tel. kom.: +48 507 081 478

 


Do pobrania

Harmonogram konferencji

Formularz zgłoszeniowy