Wydział Ekonomii
i Finansów

Zaproszenie do udziału wXIX Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej z cyklu „Zarządzanie wartością”

zanowni Państwo,

uprzejmie zachęcamy do uczestnictwa w XIX Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej z cyklu „Zarządzanie wartością” organizowanej przez Katedry: Ekonomiki Przedsiębiorstw, a także Bankowości i Finansów Uniwersytetu Gdańskiego, przy współpracy z Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie Szkoły Głównej Handlowej, która odbędzie się podczas rejsu nowym promem NovaStar do Szwecji w terminie 23 - 25 września 2019 roku.

Wszelkie informacje organizacyjne znajdują się na stronie: http://konferencja.wzr.pl/

Obrady konferencyjne odbędą się po raz pierwszy w historii naszych konferencji podczas rejsu nowym promem Polferries – NovaStar do Szwecji. W drugim dniu konferencji zaplanowane zostało zwiedzanie Sztokholmu oraz okolic Nynashamn.

Podczas tegorocznej konferencji chcielibyśmy zaproponować interdyscyplinarną debatę na temat czynników determinujących wzrost lub spadek wartości organizacji. Wobec nieustających zmian otoczenia zewnętrznego, a także konieczności dokonywania ciągłych zmian po stronie organizacji powstają nowe paradygmaty i podejścia do zarządzania. Konieczna jest zatem systematyczna wymiana poglądów oraz dyskusja naukowa, dotycząca wpływu tych procesów na wartość przedsiębiorstwa.

Informujemy, iż osoby, które dokonają zgłoszenia oraz opłaty do 31 marca 2019 otrzymają 10% rabatu od opłaty regularnej.