Wydział Ekonomii
i Finansów

Zaproszenie do udziału w Międzynarodowej Konferencji "Rethinking Patent Law as a Stimulator of Innovation", CZIiTT PW, Warszawa 8-9 października 2018 r.

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy do udziału w Międzynarodowej Konferencji „Rethinking Patent Law as a Stimulator of Innovation" organizowanej
przez Urząd Patentowy RP wspólnie z Instytutem Nauk Prawnych PAN, która odbędzie się w dniach 8-9 października 2018 r. w Centrum
Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej. Jest to jedno z wydarzeń organizowanych w ramach
Jubileuszu 100-lecia ustanowienia Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej i systemu ochrony własności przemysłowej na ziemiach
polskich.

Konferencja jest wydarzeniem międzynarodowym, na które zapraszamy zarówno naukowców jak i przedsiębiorców oraz przedstawicieli
administracji rządowej i samorządowej. Celem konferencji jest omówienie podstawowej funkcji prawa patentowego w zakresie stymulowania
innowacji. Ponadto w programie znajduje się wiele aktualnych zagadnień i tematów dotyczących zarządzania własnością intelektualną i jej
komercjalizacją. Panele konferencyjne zostały również zorganizowane wokół konkretnych sektorów, takich jak prawo farmaceutyczne,
rolnictwo, ITC etc.

Szczegółowy program konferencji można znaleźć na stronie konferencji: https://patentconference.uprp.pl/

Wstęp na wydarzenie jest bezpłatny. Rejestracja pozostaje otwarta do 30 września 2018 r.

Konferencja będzie prowadzona w języku angielskim.