Wydział Ekonomii
i Finansów

Zaproszenie do składania abstraktów, konferencja “Institutions and Survival. Social Order for 21st Century”, 20-21 lutego 2020 roku w Krakowie

Szanowni Państwo, 

Forum Myśli Instytucjonalnej(FMI) oraz World Interdisciplinary Network for Institutional Research(WINIR) zapraszają naukowców, doktorantów oraz studentów do składania abstraktów prezentacji swoich badań na konferencję “Institutions and Survival. Social Order for 21st Century”.

 

Konferencja odbędzie się 20-21 lutego 2020 roku w Krakowie. Wydarzenie to będzie obejmować wykłady gości specjalnych, moderowane sesje panelowe, prezentacje po polsku oraz po angielsku indywidualnych badań uczestników konferencji, dyskusje oraz spotkania integracyjne z uznanymi na świecie i w Polsce badaczami rozwoju instytucji oraz instytucjonalizmu.

 

Zapraszamy do składania abstraktów na 250 słów, dotyczącego instytucji oraz porządku społecznego z perspektywy ekonomii, prawa, nauk o polityce, socjologii oraz filozofii – w ujęciu empirycznym jak i teoretycznym. Abstrakty prezentacji badań będą recenzowane. 

 

W trakcie konferencji planowane są trzy wykłady gości specjalnych, trzy moderowane sesje panelowe oraz trzy sesje, na których uczestnicy Konferencji będą mogli przedstawić wyniki swoich badań w języku polskim lub w języku angielskim.  

 

Opłata za uczestnictwo w konferencji wynosi:

 

Standardowo 480 zł;

Dla członków FMI oraz WINIR 400 zł;

Dla doktorantów oraz studentów 240 zł.

 

 

Najważniejsze daty: 

 

30 września 2019 roku                                     

ostateczny termin składania abstraktów 

10 października 2019 roku                                      

przesłanie informacji o kwalifikacji abstraktu 

20 października 2019 roku                                     

ostateczny termin rejestracji na konferencje 

1 -30 listopada 2019 roku                                        

termin wniesienia opłaty konferencyjnej 

31 grudnia 2019 roku                                             

termin nadesłania artykułów 

 


Każda nadesłana propozycja artykułu będzie podlegała kwalifikacji publikacyjnej według procedury recenzji, innych standardów publikacyjnych poszczególnych czasopism/wydawnictw oraz dodatkowej opłacie za publikacje w niektórych przypadkach.

 

Wybrane artykuły będą publikowane w:

 

  1. Edited Collection, wydawnictwa Cambridge Scholars Publishing (bez opłat);
  2. Journal “Optimum. Economic Studies”;
  3. Journal “Annales. Ethics in Economic Life" (bez opłat);
  4. Conference Proceedings– publikacja będzie złożona do procedury indeksacji:
  • Conference Proceedings Citation Index - Social Science& Humanities- Web of Science,
  • Springer Proceedings In Business And Economics– Springer

 

Dalsze informacje oraz formularz rejestracyjny znajdują się na stronie internetowej konferencji: http://forummi.pl/en/events/conference-of-the-forum-for-institutional-thought/

 

Abstrakty oraz wszelkie zapytania prosimy kierować na adres*:conference@forummi.pl

 

 


Komitet Organizacyjny 

Renata Śliwa

 


Do pobrania

Zaproszenie