Wydział Ekonomii
i Finansów

Wykład otwarty 4 grudnia 2018 r. w Urzędzie Patentowym RP.

Szanowni Państwo,

Urząd Patentowy RP zaprasza do udziału w spotkaniu konsultacyjno-informacyjnym w formule warsztatowej z PANIĄ EDYTĄ DEMBY-SIWEK, Dyrektor Departamentu Znaków Towarowych Urzędu Patentowego RP nt.:

„NOWE RODZAJE ZNAKÓW TOWAROWYCH - WYZWANIA I PRZYSZŁA PRAKTYKA”

W ramach warsztatu poruszone zostaną między innymi następujące zagadnienia:

 ·         definicje poszczególnych rodzajów znaków towarowych oraz przesłanki ich rejestracji;

 ·         sposoby przedstawienia nowych rodzajów znaków w zgłoszeniach do Urzędu Patentowego RP;

 ·         wymagania techniczne związane z dokonywaniem zgłoszeń nowych rodzajów znaków.

Warsztat odbędzie się dnia 4 grudnia  2018 r. (wtorek) w godz. 13:00-15:00 w siedzibie Urzędu Patentowego RP (Warszawa, al. Niepodległości 188/192) w sali nr 557.

Mamy nadzieję, iż zaproponowana problematyka spotka się z Państwa zainteresowaniem.
Uprzejmie prosimy o upowszechnienie tej informacji w Państwa środowisku.

W celu potwierdzenia uczestnictwa w spotkaniu należy wypełnić poniższy formularz rejestracyjny dostępny na stronie internetowej
Urzędu Patentowego:

https://www.uprp.pl/nowe-rodzaje-znakow-towarowych-wyzwania-i-przyszla-praktyka-spotkanie-konsultacyjno-informacyjne-w-urzedzie-patentowym-rp/Lead02,58,19788,7,index,pl,text/


SERDECZNIE ZAPRASZAMY!