Wydział Ekonomii
i Finansów

SAVE THE DATE: 13 - 14.09.2018. INNOWACYJNA GOSPODARKA

Szanowni Państwo,

Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego i Narodowy Bank Polski uprzejmie zapraszają do nieodpłatnego uczestnictwa w konferencji "Innowacyjna gospodarka. Rola polityki ekonomicznej" w dniach 13 - 14 września br. w Bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawie.

Podczas konferencji odbędzie się dyskusja na temat wyzwań w zakresie rozwoju innowacyjności polskiej gospodarki, dobrych praktyk w transferze wiedzy do gospodarki oraz roli edukacji i nauki we wspieraniu innowacyjności. Zaprezentowane zostaną wyniki aktualnych badań w dziedzinie ekonomii innowacyjności.

Gośćmi specjalnymi konferencji są prof. Jan Toporowski z Uniwersytetu Londyńskiego oraz prof. Robert Faff z Uniwersytetu w Queensland. Swoją wiedzą i doświadczeniem podzielą się również inni znakomici eksperci: prof. Elżbieta Mączyńska (Prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego), Eliza Kruczkowska (Dyrektor Departamentu Rozwoju Innowacji, Polski Fundusz Rozwoju), dr Agnieszka Sznyk (Prezes Zarządu Instytutu Innowacji i Odpowiedzialnego Rozwoju INNOWO), prof. Maciej Chorowski (Dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju), Piotr Borowski (Członek Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA), Krzysztof Gulda (Członek Zarządu UWRC Sp. z o.o.) oraz Marek Zuber (ekonomista, analityk rynków finansowych).

Uczestnicy konferencji otrzymają egzemplarz książki konferencyjnej „Innowacyjność polskiej gospodarki: wybrane aspekty” pod redakcją naukową prof. Krzysztofa Opolskiego i dr. Jarosław Górskiego.

Zachęcamy do zapoznania się z załączonym programem oraz do rejestracji uczestnictwa.

 

Warszawa, BUW, 13-14 września 2018 r.

Rejestracja uczestnictwa: innovation@wne.uw.edu.pl

www.wne.uw.edu.pl/innowacyjna

www.globscience.com/innowacyjna