Wydział Ekonomii
i Finansów

Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Negocjacje - Prawo - Demokracja" - 10-11 czerwca 2019 roku

Serdecznie zapraszamy Państwa pracowników naukowych, studentów i doktorantów do uczestnictwa
w organizowanej przez Instytut, Prawa, Administracji i Ekonomii oraz Okręgową Izbę Radców Prawnych w Krakowie
Ogólnopolską Konferencję Naukową " Negocjacje - Prawo - Demokracja. W 30 rocznicę wyborów czerwcowych".

Konferencja odbędzie się w dniach 10-11 czerwca 2019 roku na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie oraz
w siedzibie Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie. Patronem Honorowym konferencji jest Rzecznik Praw Obywatelskich.

Celem konferencji jest w tym wypadku analiza wybranych aspektów przemian prawnych i społecznych minionego trzydziestolecia, ale także  sformułowanie propozycji kierunków dalszego rozwoju systemu prawnego i systemu edukacji i nauki. Konferencja to dwa panele, których nazwy odpowiadają wprost nazwom zespołów,w których prowadzone były obrady „przy okrągłym stole”: ds. reformy prawa i sądów oraz ds. nauki, oświaty i postępu technicznego.
 
Zgłoszenia należy przesyłać na adres wskazany w zaproszeniu na konferencję do dnia 26 maja 2019 roku.
 
Informacje szczegółowe dot. konferencji znajdą Państwo na stronie Instytutu Prawa, Administracji i Ekonomii
oraz kontaktując się bezpośrednio pod adresem
 
Do pobrania: