Wydział Ekonomii
i Finansów

KONFERENCJA WARSZAWA 18-19.10.2018 MPiT Współpraca Międzynarodowa

Szanowni Państwo,

„Integracja Regionów Świata - cele, scenariusze współpracy" - to tytuł III Międzynarodowej Konferencji Gospodarczo-Naukowej, która odbędzie się w dniach 18-19 października 2018 r. w siedzibie Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii, na którą zapraszają Państwa cooperation-east (RFN), DAMA Projektmanagement Mittel- und Osteuropa (RFN), Fundacja Polonia Gospodarcza Świata (Warszawa) wraz z międzynarodowym konsorcjum polsko-niemiecko-polonijnym.

Wydarzenie będzie idealnym miejscem na wymianę kontaktów, doświadczeń pomiędzy przedstawicielami środowisk biznesowych i naukowych z Polski i różnych regionów świata.

Informacje i program konferencji w języku polskim, są dostępne na stronie internetowej WWW.IR-UNION.DE (w zakładce aktualności wydarzenia/konferencja 2018).

Międzynarodowa impreza to idealna okoliczność do działań promocyjno-informacyjnych, do których zapraszamy wszytkich zainteresowanych, w tym m.in. przedsiębiorców, samorządy, instytucje i organizacje okołobiznesowe.

Uczestnictwo w konferencji potwierdzili m.in. przedstawiciele:

Kancelarii Prezydenta RP, MPiT, MGMiŻS, Podkarpackiego Urzędu Marszałkowskiego, Ambasady Zjednoczonych Emiratów Arabskich w osobie Pana Ambasadora J.E. Dr. Yousif Eisa AlSabri, Japonii, Białoruskiej Republiki Ludowej, landu Brandenburgii, Nadrenii-Palatynatu i inne osobistości ze świata polityki, biznesu i nauki.

Język konferencji: polski, angielski.

Program

Formularz zgłoszeniowy